W latach 2005-2009, we współpracy ze spółką empolis Polska, zarchiwizowano ponad 7,5 mln dokumentów

ArchiDoc zdigitalizował dokumenty Kancelarii Prezydenta

W ramach umowy ArchiDoc przeprowadził digitalizację ponad 7,5 miliona dokumentów Kancelarii Prezydenta RP, w tym także nietypowych lub zniszczonych materiałów np. kalek, ksiąg, delikatnych papierów termicznych czy odręcznych zapisków. Przetworzono także 170 tys. klatek mikrofilmów. Zbiory po zeskanowaniu zostały wprowadzone do systemu informatycznego KPRP oraz obiegu elektronicznego, co tym samym ułatwiło przeszukiwanie archiwów i skróciło czas dotarcia do informacji.

– ArchiDoc od ponad 15 lat świadczy usługi w zakresie porządkowania, digitalizacji, przechowywania i obsługi akt. Wieloletnie doświadczenie w projektach z obszaru back-office pozwala nam realizować nawet bardzo nietypowe zlecenia, które wymagają przetwarzania różnorodnych i trudnych w obsłudze dokumentów. Współpraca z tak prestiżowym klientem jak Kancelaria Prezydenta RP stanowi potwierdzenie najwyższej jakości świadczonych przez nas usług – mówi Konrad Rochalski, Prezes Zarządu ArchiDoc.

ArchiDoc spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa danych określone polskimi normami prawnymi (w tym Ustawy o rachunkowości, Ochronie Danych Osobowych czy Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie zasad przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców).

Sposoby zabezpieczenia danych osobowych stosowane przez ArchiDoc zostały zaakceptowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszyscy pracownicy obsługujący projekt dla KPRP posiadali certyfikaty dostępu do informacji niejawnych, wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.