Poprawne przeliczanie natężenia światła emitowanego przez różne rodzaje żarówek

Co prawda, oznaczenie “60 W” nie mówi nic o jasności źródła światła, ale na podstawie doświadczenia można oszacować, ile światła da typowa żarówka o takiej mocy. Aby porównać ją z żarówkami halogenowymi, świetlówkami, lampami LED bądź superjasnymi diodami LED, najlepiej posłużyć się natężeniem oświetlenia podawanym w luksach. Jego wartość oblicza się na podstawie światłości podawanej w kandelach, którą z kolei wyznacza się ze strumienia światła (dzieląc jego wielkość w lumenach przez kąt bryłowy). Strumień światła w lumenach opisuje również stopień rozproszenia światła emitowanego przez źródło.
Za pomocą takiego arkusza szybko porównamy siłę strumienia różnych źródeł światła, mimo że ich producenci podają różne parametry.
Za pomocą takiego arkusza szybko porównamy siłę strumienia różnych źródeł światła, mimo że ich producenci podają różne parametry.

By porównywać ze sobą różne wielkości podawane przez producentów źródeł światła,

można posłużyć się odpowiednim arkuszem kalkulacyjnym. W komórkach od »B4« do »B6« będziemy wpisywać kolejno wielkość strumienia świetlnego, oświetlanego kąta i odległości. Wielkością pomocniczą używaną w obliczeniach będzie kąt bryłowy, który wyznaczymy z podanej w komórce »B5« wielkości oświetlanego kąta. W tym celu w komórce »B9« wpisujemy formułę:

=2*PI()*(1-COS(B5*PI()/180/2))

Podana formuła zawiera już niezbędne do skorzystania z funkcji trygonometrycznej przeliczenie wielkości kąta na miarę łukową. Światłość w kandelach obliczymy, dzieląc

strumień świetlny przez kąt bryłowy

– wprowadzamy formułę:

=B4/B9

w komórce »B10«. Aby określić natężenie oświetlenia w luksach, czyli strumień światła

padający na daną powierzchnię, wpisujemy w komórce »B11« formułę:

=B4/(B6*B6*B9)

Oświetlana powierzchnia rośnie proporcjonalnie do kwadratu podanej odległości

i jest równa iloczynowi kwadratu odległości i kąta bryłowego. Typowa żarówka o mocy

60 watów wytwarza strumień świetlny o natężeniu 700 lumenów.

UWAGA

W podobny sposób możemy obliczać różne wielkości, wychodząc od światłości

podanej w kandelach. W przypadku źródeł światła rozproszonego podajemy wartość oświetlanego kąta – »360« stopni.