Za pomocą takiego arkusza szybko porównamy siłę strumienia różnych źródeł światła, mimo że ich producenci podają różne parametry.

Poprawne przeliczanie natężenia światła emitowanego przez różne rodzaje żarówek

Lumen, kandela, światłość... A przecież chcielibyśmy tylko się dowiedzieć, jak nowa świetlówka czy lampa diodowa wypada w zestawieniu z klasyczną żarówką. Jak porównać ze sobą różne parametry?

Co prawda, oznaczenie „60 W” nie mówi nic o jasności źródła światła, ale na podstawie doświadczenia można oszacować, ile światła da typowa żarówka o takiej mocy. Aby porównać ją z żarówkami halogenowymi, świetlówkami, lampami LED bądź superjasnymi diodami LED, najlepiej posłużyć się natężeniem oświetlenia podawanym w luksach. Jego wartość oblicza się na podstawie światłości podawanej w kandelach, którą z kolei wyznacza się ze strumienia światła (dzieląc jego wielkość w lumenach przez kąt bryłowy). Strumień światła w lumenach opisuje również stopień rozproszenia światła emitowanego przez źródło.

By porównywać ze sobą różne wielkości podawane przez producentów źródeł światła,

można posłużyć się odpowiednim arkuszem kalkulacyjnym. W komórkach od »B4« do »B6« będziemy wpisywać kolejno wielkość strumienia świetlnego, oświetlanego kąta i odległości. Wielkością pomocniczą używaną w obliczeniach będzie kąt bryłowy, który wyznaczymy z podanej w komórce »B5« wielkości oświetlanego kąta. W tym celu w komórce »B9« wpisujemy formułę:

=2*PI()*(1-COS(B5*PI()/180/2))

Podana formuła zawiera już niezbędne do skorzystania z funkcji trygonometrycznej przeliczenie wielkości kąta na miarę łukową. Światłość w kandelach obliczymy, dzieląc

strumień świetlny przez kąt bryłowy

– wprowadzamy formułę:

=B4/B9

w komórce »B10«. Aby określić natężenie oświetlenia w luksach, czyli strumień światła

padający na daną powierzchnię, wpisujemy w komórce »B11« formułę:

=B4/(B6*B6*B9)

Oświetlana powierzchnia rośnie proporcjonalnie do kwadratu podanej odległości

i jest równa iloczynowi kwadratu odległości i kąta bryłowego. Typowa żarówka o mocy

60 watów wytwarza strumień świetlny o natężeniu 700 lumenów.

UWAGA

W podobny sposób możemy obliczać różne wielkości, wychodząc od światłości

podanej w kandelach. W przypadku źródeł światła rozproszonego podajemy wartość oświetlanego kąta – »360« stopni.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.