Internet Explorer 8 automatycznie nadaje kartom kolory – dzięki temu łatwiej rozpoznać strony o podobnej tematyce.

Szybszy dostęp do stron powiązanych tematycznie

Długie poszukiwania informacji na wiele tematów owocują dziesiątkami otwartych kart przeglądarki. Są one jednak tak wąskie, że nie sposób domyślić się ich zawartości po tytułach. Odnalezienie wcześniej przeglądanej interesującej witryny staje się poważnym problemem.

Wykorzystajmy zaawansowane funkcje nawigacji i kolorowe nagłówki kart przeglądarki.

Gdy klikniemy na łącze znajdujące się na stronie, przytrzymując klawisz [Ctrl], zostanie ono otwarte w nowej karcie na końcu aktywnej grupy. Jeżeli zamiast tego podczas klikania na link przytrzymamy klawisz [Shift], strona zostanie otwarta w nowym oknie przeglądarki.

Jeśli z kolei otworzymy witrynę internetową, wpisując jej adres w odpowiednim polu przeglądarki i podczas zatwierdzania adresu przytrzymamy [Alt], zostanie ona wyświetlona w nowej karcie o nowym kolorze nagłówka. Takie automatyczne grupowanie z pewnością ułatwia nam rozeznanie się wśród wielu otwartych kart, ma jednak pewną wadę: zwykle poszukujemy w Sieci informacji na określone tematy, dlatego przypisywanie kartom kolorów w zależności od nazw domen na niewiele się zdaje. Lepiej byłoby wyróżnić taką samą barwą strony o podobnej zawartości. To całkiem łatwe – wystarczy przeciągnąć dowolną kartę do już istniejącej grupy, by przybrała ona barwę tej grupy, a dokładnie barwę najbliższej karty po lewej stronie.

W przedzieraniu się przez gąszcz kart pomogą również inne funkcje. Gdy klikniemy przycisk »Karty szybkiego dostępu« (lub wywołamy tę funkcję kombinacją klawiszy [Ctrl]+ [Q]) znajdujący się przy lewym końcu paska kart, pojawi się podgląd otwartych stron w formie miniatur. Również w tym widoku podział na grupy pozostaje czytelny dzięki kolorowym ramkom wokół miniaturek. Gdy jednak rozdzielczość monitora jest wysoka, poszczególne strony są bardzo małe – w takiej sytuacji pomocna okaże się lista tytułów kart, którą wywołujemy, klikając na skierowanej w dół strzałce umieszczonej obok wspomnianego wyżej przycisku.

Chcąc zamknąć wszystkie karty przynależne do jednej grupy, kliknijmy na jednej z nich prawym przyciskiem myszy i wybierzmy polecenie »Zamknij tę grupę kart«. Nie da się, niestety, zapisać grupy kart w osobnym folderze zakładek. Można jedynie zapisać jednocześnie wszystkie otwarte karty – »Ulubione | Dodaj bieżące karty do ulubionych« – a następnie w oknie dialogowym wpisać nazwę katalogu zakładek, który ma zostać utworzony. Aby otworzyć uprzednio zapisaną grupę kart, otwieramy pasek boczny ulubionych, znajdujemy odpowiedni folder i najeżdżamy na jego nazwę wskaźnikiem myszy. Przy jego końcu pojawi się niebieska strzałka – wystarczy na nią kliknąć, by szybko załadować wszystkie strony zapisane w katalogu.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.