Kopiujemy warunkowe formatowanie pomiędzy kilkoma komórkami

Formatowanie warunkowe możemy przenosić z jednej komórki na drugą bez zawartości komórki. W starszych wersjach programu najpierw zaznaczamy komórkę, której formatowanie warunkowe chcielibyśmy przenieść. Następnie przytrzymujemy wciśnięty klawisz [Ctrl], wybieramy komórki, na które chcemy przenieść formatowanie warunkowe. Wskazujemy »Format | Formatowanie warunkowe«. Wyświetlone okno o tej samej nazwie prezentuje reguły zawarte w wybranej na początku komórce. Zamykamy okno, klikając »OK«, aby przenieść formatowanie na inne komórki.
Excel może przenosić formatowanie warunkowe z jednej do kilku komórek bez zapisanych w nich wartości.
Excel może przenosić formatowanie warunkowe z jednej do kilku komórek bez zapisanych w nich wartości.

W Excelu 2007 zaznaczamy tylko te komórki, których formatowanie chcemy przenieść, i w pasku wielofunkcyjnym na karcie »Narzędzia główne« klikamy przycisk »Formatowanie warunkowe«. W wyświetlonym menu za pośrednictwem »Zarządzaj regułami« otwieramy »Menedżera reguł formatowania warunkowego«. Sprawdzamy, czy zarządzanie arkuszem w kolumnie »Dotyczy« odnosi się do komórek, które mają zawierać formatowanie. W tym celu klikamy mały przycisk znajdujący się po prawej stronie pola. Okno zostanie zredukowane do pojedynczego wiersza wprowadzania. Teraz myszką zaznaczamy wybrany wiersz.

Ważne:

uważamy, aby oprócz nowych komórek wybrać również komórkę wyjściową – w przeciwnym razie straci ona swoje formatowanie warunkowe. Aby ustawienia zostały zastosowane, klikamy jeszcze raz przycisk umieszczony po prawej stronie pola wpisywania.