Odtwarzamy klasyczne menu Start i używamy go

Ten trik pozwoli na przypisanie funkcji menu Start innemu elementowi menu.
Klasyk Nawet w Windows 7 możemy cieszyć się menu Start jak w poczciwym WIndows XP.
Klasyk Nawet w Windows 7 możemy cieszyć się menu Start jak w poczciwym WIndows XP.

Prawym przyciskiem myszy klikamy na Pasku zadań i wybieramy »Właściwości«. Potem przechodzimy do karty »Menu start«

i klikamy »Dostosuj…«. Na wyświetlonej liście wyszukujemy pozycję »Nagrany program telewizyjny«, której dotychczas prawdopodobnie nie używaliśmy. Aktywujemy opcję »Wyświetl jako menu« i zamykamy okno, klikając »OK«. Zatwierdzamy konfigurację, wciskając »Zastosuj« i »OK«.

Przed wykonaniem kolejnych kroków musimy sprawić, aby widoczne były również foldery ukryte. Dlatego najpierw otwieramy Eksplorator Windows i tam wybieramy »Organizuj | Opcje folderów i wyszukiwania«. Na karcie »Widok« w »Ustawienia zaawansowane« wyszukujemy pozycję »Ukryte pliki i foldery«. Aktywujemy opcję »Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski«. Zatwierdzamy zmiany, klikając »Zastosuj« i »OK«.

Teraz otwieramy menu Start i klikamy w nim prawym przyciskiem myszy na nowej pozycji – »Nagrany program telewizyjny«. Z menu kontekstowego wybieramy »Właściwości«. Na karcie »Biblioteka« zaznaczamy pozycję »Nagrany program telewizyjny dostępny publicznie« i wybieramy »Usuń«. Potem klikamy opcję »Uwzględnij folder«. W oknie przypominającym okno Eksploratora przechodzimy na dysku systemowym do folderu »Program dataMicrosoftWindowsMenu StartProgramy«. Uważajmy, aby nie pomylić katalogu »Program Data« z folderem »Programy«. Na koniec klikamy opcję »Umieść folder«.

W polu »Optymalizuj tę bibliotekę dla« zmieniamy ustawienie na »Ogólne elementy«. Zatwierdzamy konfigurację, klikając kolejno »Zastosuj« i »OK«.

Teraz znów otwieramy menu Start i prawym przyciskiem myszy klikamy pozycję »Nagrany program telewizyjny«. Z menu kontekstowego wybieramy polecenie »Zmień nazwę«, zmieniamy nazwę na »Programy« i naciskamy [Enter].

Od teraz kliknąwszy w menu Start pozycję »Programy«, uzyskamy klasyczny, dobrze znany widok. Jedyna różnica: przez poziom »Programy« musimy przechodzić dwukrotnie. Dzięki tej małej wadzie zmiany w menu Start zostaną wprowadzone automatycznie. Oprócz starego, dobrego menu możemy bez żadnych ograniczeń używać nowej centrali startowej Windows 7.