Przeszukiwanie Internetu z pola wyszukiwania menu Start

Freeware’owy Start++ umożliwia rozszerzenie menu Start o konfigurowalne polecenia, które zresztą możemy wykonywać także z poziomu wiersza poleceń. Upraszcza to wykonywanie różnych zadań wyszukiwania i ułatwia uruchamianie programów z prawami administratora. To opracowane z myślą o Viście narzędzie działa również w Windows 7.
Narzędzie Start++ pozwala definiować polecenia, które możemy wykonać bezpośrednio w polu wyszukiwania menu Start.
Narzędzie Start++ pozwala definiować polecenia, które możemy wykonać bezpośrednio w polu wyszukiwania menu Start.

Narzędzie domyślnie uruchamia się w tle. Okno programu jest podzielone na karty. Pod »Command Startlers« znajdziemy predefiniowane polecenia uruchamiania określonych programów i usług wyszukiwania sieciowego. Znane z Uniksa polecenie »Sudo« doskonale sprawdzi się w szybkim uruchamianiu określonego programu z wyższymi uprawnieniami.

Ponadto możemy zdefiniować własne skróty, które przyspieszą uruchamianie programów takich jak Thunderbird. W tym celu wpisujemy »Tb« w polu »Shortcut« oraz polecenie otwarcia programu ze ścieżką w polu »Command«. Za pomocą skrótu »cmdx« możemy też łatwo uruchamiać wiersz poleceń z prawami administratora. Obok polecenia »cmd.exe« musimy aktywować też opcję »Run elevated«. Następna karta »Search Startlets« definiuje bardziej złożone polecenia wyszukiwania lokalnego wykonywane za pomocą skryptu. Wreszcie na karcie »Start Gadgets« znajdziemy specjalne polecenia umożliwiające proste wyszukiwanie sieciowe bezpośrednio w menu »Start«. Wystarczy np. wpisać do menu Start w i Windows w menu Start wyświetli wynik wyszukiwania danego pojęcia w Wikipedii. Naciśnięcie klawisza [Enter] otworzy w wyszukiwarce domyślnej odpowiednią stronę Wikipedii.

Standardowe skojarzenia z angielskimi wyszukiwarkami możemy dostosować, zamieniając je na strony polskie. W tym celu zaznaczamy odpowiedni wiersz na karcie »Start Gadgets«. W prawym panelu okna pod events musi być wybrany wiersz »On-Submit«. Zamieniamy ten link na wybraną stronę. Ważne jest też określenie parametrów wyszukiwania. Oprócz tego możemy ściągnąć przygotowane startlety i gadżety, których wybór znajdziemy na stronie brandontools.com/files/5/default.aspx.