Na ankietę nie odpowiedział Waldemar Pawlak, właściciel między innymi iPada

Kandydaci na Prezydenta RP – pojedynek na cyfrowość

Mało konkretna kampania prezydencka zbliża się ku końcowi, a Polacy wkrótce podejmą decyzję. A jak kandydaci prezentują się w sferze najbardziej interesującej nas - internautów?

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przeprowadziła ankietę wśród kandydatów na Prezydenta RP. Wszystkie sztaby otrzymały kwestionariusz z pytaniami dotyczącymi stanu posiadania narzędzi teleinformatycznych oraz korzystania z usług elektronicznych. Kandydaci mieli także odpowiedzieć na siedem szczegółowych zagadnień i wskazać jakie tematy w zakresie społeczeństwa informacyjnego będą propagowali po wygranych wyborach. Izba dostarczyła także materiały dotyczące wskazanych zagadnień.

Z ankiet nadesłanych przez sześciu Kandydatów wynika, że wszyscy znakomicie radzą sobie w cyfrowej rzeczywistości. Dysponują przenośnym komputerem, mają w domu dostęp do szybkiego internetu, korzystają ze smartfonów i nawigacji satelitarnej. Nie są im obce serwisy społecznościowe, zakupy i bankowość internetowa. Na 24 możliwe punkty wskaźnika cyfrowości uzyskali: Komorowski – 22 punkty, Napieralski – 21, Olechowski i Korwin-Mikke po 20, Jurek – 17, Kaczyński – 9. Są to wyniki zdecydowanie powyżej średniej, szczególnie w młodszym pokoleniu.

Równie dobrze Kandydaci zaprezentowali się w artykułowaniu poglądów na wyzwania teleinformatyczne. Wszyscy zakwestionowali obecny stan zarządzania rozwojem informatyzacji społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Wśród poglądów pojawiła się koncepcja powołania ośrodka przy Prezesie Rady Ministrów (Napieralski, Olechowski, Kaczyński) czy odwzorowania struktury istniejącej w Komisji Europejskiej (Komorowski).

W zakresie ochrony własności intelektualnej wszyscy podkreślili konieczność ochrony praw twórców i wynalazców. Napieralski, Olechowski, Jurek i Kaczyński uznali, że usługi i treści, które powstały ze środków publicznych powinny być dostępne bezpłatnie, Komorowski zaakcentował konieczność edukacji w zakresie praw twórców i własności intelektualnej.

Poglądy na edukację teleinformatyczną odpowiadały poglądom politycznym kandydatów. Olechowski, Jurek i Kaczyński – wskazali program socjalny, nakierowany na zapewnienie niezbędnego minimum umiejętności – ale obejmujący wszystkich, Komorowski – program zrównoważony, Napieralski – program ambitny, nakierowany na wyłonienie przyszłych liderów gospodarki opartej na wiedzy, zaś Korwin-Mikke (co nie było niespodzianką!) – program ultraliberalny.

Rola teleinformatyki w gospodarce również podzieliła kandydatów. Olechowski uznał iż trudno konkurować z globalnymi potęgami i warto by polskie firmy informatyczne skoncentrowały się na wsparciu pozostałych firm na rynku. Jurek, Korwin-Mikke, i Napieralski stwierdzili, że polski przemysł teleinformatyczny stanie się istotnym przemysłem eksportowym, Kaczyński zaproponował promocję polskich firm, tak aby mogły stać się graczami światowymi w wybranych niszach e-gospodarki. Najbardziej ambitnie zaprezentował się Komorowski, którego chce wypromować polską markę na światowym rynku teleinformatycznym. – Bliskie jest mi marzenie o polskiej Nokii czy Microsofcie – napisał.

Kandydaci mieli zbieżne poglądy co do wolności i bezpieczeństwa w Internecie. Wszyscy docenili wolnościowy charakter Sieci i wykluczyli cenzurę prewencyjną w sieci. – „Indywidualna wolność i anonimowość wypowiedzi – państwo jest wyposażone w mechanizmy ścigania naruszających obowiązujące prawo” – odpowiadali.

Wdrażanie e-administracji także pokazało odmienne punkty widzenia Kandydatów. Jurka cechuje konserwatywne podejście – zewnętrzni dostawcy, zaś utrzymanie systemu i danych całkowicie w rękach administracji, Olechowski i Kaczyński są tylko nieco bardziej otwarci na zewnętrzne firmy. Napieralski ma ostrożne, ale otwarte podejście – przekazałby typowe zadania w outsourcing, ale unikalne rozwiązania pozostawił działom informatycznym w administracji. Komorowski i Korwin-Mikke deklarują liberalne nastawienie na efektywną administrację, która potrafi powiedzieć czego chce i dba o koszty, uważają, że administracja powinna zamawiać usługi informatyczne u zewnętrznych dostawców w każdym uzasadnionym ekonomicznie przypadku.

W siódmym zagadnieniu Kandydaci mieli wskazać swoje przyszłe priorytetowe działania. Korelowały one z deklaracjami z wcześniejszych odpowiedzi w ankiecie. Komorowski i Napieralski wskazali – komputer dla ucznia. Jurek, Komorowski, Olechowski, Kaczyński – dostęp do Internetu szerokopasmowego w regionach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Jurek, Olechowski – promocję bezpieczeństwa dzieci w Internecie, Komorowski, Napieralski – promocję wykorzystania technologii informatycznych w administracji, Olechowski – promocję edukacji informatycznej, Kaczyński – promocję innowacji i młodych firm IT, a także patronat nad procesami cyfryzacji dóbr kultury.

Komorowski, wskazał też dwa dodatkowe priorytety, nie wymienione w zestawieniu: możliwość głosowania przez Internet jako remedium na frekwencję wyborczą oraz elektroniczny tornister dla ucznia.

Podsumowując

ankietę, można odpowiedzialnie stwierdzić, że pięciu kandydatów, którzy odpowiedzieli na ankietę, to nie tylko czynni członkowie polskiego społeczeństwa informacyjnego. Kandydaci pokazali także, że znają zagadnienia związane z teleinformatyką i mają ugruntowane poglądy na jej rolę w gospodarce i życiu obywateli. A także, że ich plany i zamierzenia są dobrze skorelowane z ich programami dotyczącymi innych zagadnień.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.