Poznaj swoje emocje, dzięki projektowi „Komputerowa, automatyczna analiza spontanicznej ekspresji twarzy”

Facial Action Coding System (FACS)

„Komputerowa, automatyczna analiza spontanicznej ekspresji twarzy” to program, który służy do identyfikacji  emocji. Weryfikuje zarówno znak (pozytywne – negatywne), nasilenie, jak i autentyczność uczuć. Jak działa? Na podstawie przesłanego zdjęcia program komputerowy określa poziom i rodzaj ukrytych w mimice twarzy emocji. O szczerości prezentowanych uczuć wnioskuje się na podstawie analizy zgodności ekspresji emocjonalnej oraz niedostrzegalnych dla świadomego spostrzegania mikroekspresji twarzy – niekontrolowanych zachowań mimicznych trwających około 30ms. Dodatkowo firma Asesor Ewaluacja i Rozwój oprócz analizy ekspresji mimiki  proponuje także zajęcia dotyczące zgłębiania wiedzy emocjonalnej dotyczącej siebie i innych.

Poznanie i zrozumienie emocji oraz zdolność zapanowania nad nimi jest we współczesnym świecie jedną z ważniejszych umiejętności. Otaczająca nas rzeczywistość społeczna stwarza konieczność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. To jest trudne zwłaszcza dla osób wrażliwych o wysokiej reaktywności. Praca zawodowa wymaga od nas kreatywności, świeżego spojrzenia oraz silnego akcentowania własnej indywidualności podczas współpracy w grupie. Firma Asesor Ewaluacja i Rozwój wykorzystuje projekt w celu usprawnienia życia osobistego i zawodowego osób starających się o pracę. Każda osoba przechodzi specjalistyczne szkolenia oraz sesje treningowe, na których nauczy się doświadczania i panowania nad emocjami” –

powiedział Sławomir Balcerzak, dyrektor Asesor Ewaluacja i Rozwój.

Program działa w następujących obszarach:

  • Optymalizacja i podniesienie skuteczności autoprezentacji, reklam produktów i usług;
  • Zgłębianie wiedzy emocjonalnej dotyczącej siebie i innych;
  • Rozwój osobisty i zawodowy.

Więcej informacji: www.asesor.edu.pl