Autodesk 2012 zwiększa możliwości projektowania 3D

Autodesk, Inc. wprowadził najnowsze portfolio rozwiązań do projektowania 3D, konstrukcji i rozrywki oraz rozszerzył gamę kompleksowych pakietów projektowych. Nowe pakiety mają ułatwić klientom z wielu różnych branż korzystanie z większej liczby wszechstronnych i zaawansowanych rozwiązań Autodesk. Pakiety dostępne będą w różnych konfiguracjach oferując kompatybilne i wzajemnie uzupełniające się narzędzia do projektowania, których połączenie usprawni przepływ informacji i zarządzanie danymi.
Autodesk 2012 zwiększa możliwości projektowania 3D

Nowa rodzina pakietów Autodesk do projektowania i tworzenia w dalszym ciągu wspiera nasze dążenia do demokratyzacji projektowania i kreatywności

” – powiedział Carl Bass, prezes i dyrektor generalny Autodesk. ”

Oferowane pakiety rozwiązań obejmują kompletne zestawy narzędzi ściśle ze sobą współdziałających, aby pomóc naszym klientom lepiej wyobrazić sobie, zaprojektować a następnie stworzyć światowej klasy produkt – w branży budowlanej, infrastrukturalnej czy filmowej

“.

Rodzina pakietów rozwiązań Autodesk 2012 ma zapewniać prostszy dostęp do narzędzi projektowych oferowanych w wygodnych zestawach, co ma czynić je tańszymi i łatwiejszymi we wdrożeniu, użytkowaniu oraz zarządzaniu. Pakiety mają ułatwiać również standaryzację rozwiązań stosowanych w poszczególnych działach firmy, co z kolei ma zapewniać wyższy poziom elastyczności i ułatwiać szybsze reagowanie na zmieniające się wymagania  rynku. Rodzina Pakietów Projektowych Autodesk 2012 obejmuje:

  • Autodesk Design Suite 2012 – stanowi połączenie oprogramowania AutoCAD z rozwiązaniami umożliwiającymi kreślenie, projektowanie koncepcyjne, prezentowanie i wizualizację, dzięki którym architekci oraz inżynierowie mogą tworzyć zaawansowane projekty, udostępniać sobie wzajemnie dane we wszystkich fazach projektu i korzystać z komunikacji wizualnej jako integralnego elementu procesu projektowania. Fundamentem pakietu Autodesk Design Suite jest program AutoCAD 2012, który został zaktualizowany o nowe i rozszerzone funkcje projektowania koncepcyjnego, dokumentowania oraz odwzorowywania rzeczywistości.
  • Autodesk Product Design Suite 2012 narzędziem projektowym umożliwiającym tworzenie zaawansowanych produktów. Pakiet obejmuje programy firmy Autodesk stosowane do tworzenia nowych produktów, wizualizacji oraz symulacji. Jednym z nich jest Autodesk Inventor 2012, w którym po raz pierwszy wykorzystano wysoce wydajne, nowe funkcje wspomagające zrównoważone projektowanie produktów.
  • Autodesk Building Design Suite 2012 oraz Autodesk Infrastructure Design Suite 2012 oferują kompleksowy zestaw narzędzi pomagający architektom, inżynierom i planistom w realizowaniu wszystkich zadań – od projektu, wizualizacji i symulacji, po dokumentację oraz budowę. Pakiet Autodesk Building Design Suite zawiera produkty z rodziny Revit 2012, oferujące nowe narzędzia do współpracy i modelowania konstrukcji oraz obsługujące chmury punktów, dzięki czemu możliwe jest podłączenie laserowych urządzeń skanujących bezpośrednio do procesu BIM. Autodesk Infrastructure Design Suite obejmuje program AutoCAD Civil 3D 2012, usprawniający projekty transportowe dzięki nowym narzędziom modelowania dróg oraz zintegrowanym narzędziom do analizy kanalizacji burzowej i sanitarnej.
  • Autodesk Entertainment Creation Suite 2012 rozszerza funkcje oferowane przez programy Autodesk 3ds Max lub Autodesk Maya o narzędzia do rzeźbienia i malowania, jak również o wykonywane w czasie rzeczywistym animacje ruchu postaci i inne efekty. 3ds Max 2012 oferuje nowy, szybszy rdzeń graficzny mRigids do dynamicznych symulacji ciał sztywnych w rzutni oraz ulepszonych funkcji rzeźbienia i malowania, takich jak pędzel Clone; Maya 2012 oferuje znaczące ulepszenia rzutni, oferując efekty pełnoekranowe, modyfikowanie ścieżek ruchu przy edycji animacji w rzutni oraz nowe funkcje symulacji;

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zakupu posz c zególnych pozycji można znaleźć pod adresem www.autodesk.com/purchaseoptions.