UKE testował internet satelitarny

Badania UKE potwierdziły wysokie parametry usługi szerokopasmowego Internetu satelitarnego oraz fakt spełniania standardów gwarantujących użytkownikom komfort korzystania z Internetu. Testy polegały na sprawdzeniu wskaźników dostępności i jakości połączenia w przypadku korzystania z popularnych aplikacji internetowych.
Dostawcy są gotowi do wdrażania satelitarnego Internetu w Polsce
Dostawcy są gotowi do wdrażania satelitarnego Internetu w Polsce

Celem testów rozpoczętych w grudniu ubiegłego roku było zbadanie jakości Internetu satelitarnego nawet przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Specjaliści Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego, chcieli także sprawdzić jej konkurencyjność w stosunku do internetu naziemnego. Testowanymi wskaźnikami były: szybkość, stabilność, opóźnienia i wrażliwość na warunki pogodowe.

– Satelitarny Internet szerokopasmowy jest dobrą alternatywą wobec oferty operatorów naziemnych, zwłaszcza, jeśli rozpatrujemy programy współfinansowane ze środków UE. To ważne przede wszystkim dla tych miejsc, gdzie budowa i doprowadzenie infrastruktury naziemnej jest zbyt kosztowne – mówi Sławomir Nowak z firmy Skylogic.

– O skuteczności takiego Internetu świadczą testy przeprowadzone przez UKE. Przy sprawdzaniu jakości najczęściej używanych aplikacji internetowych wynikło m.in., że nieskuteczność dostępów do serwerów w badanym okresie w zdecydowanej większości przypadków wynosiła 0% – dodaje.

Przez Internet szerokopasmowy rozumie się usługę, dla której przepustowość łącza dla użytkownika krańcowego wynosi co najmniej 2 Mb/s. Dostęp satelitarny spełnia to założenie. Ogólna ocena produktu łącza satelitarnego jest zadowalająca. Średni czas dostępu użytkowników do serwerów i zasobów www nie przekracza 1 s. Szerokopasmowy dostęp do Internetu dedykowany jest dla użytkownika indywidualnego.

W UKE natomiast system testowany był przez 14 osób w tym samym czasie. Mimo tego – jak czytamy w raporcie – dostępność usług była zachowana na poziomie porównywalnym z systemami realizującymi usługę “Dostęp do Internetu” w innych technologiach.

– Internet satelitarny jest rozwiązaniem dla Klientów, którzy nie chcą czekać na realizację programów UE, w ramach których dopiero za 5 lat mogą powstać pierwsze naziemne sieci szerokopasmowego dostępu do internetu. Większość krajów Europy Zachodniej, decyduje się na wdrożenie technologii satelitarnej, jako doskonałego uzupełnienia w programach przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu. Na chwilę obecną moglibyśmy podłączyć szerokopasmowe łącze do około 200 tys. użytkowników indywidualnych w Polsce – tłumaczy Nowak.