Wzór elektronicznego dowodu osobistego

Elektroniczne dowody osobiste jeszcze nie teraz

Rząd planuje nowelizację ustawy o elektronicznych dowodach tożsamości, która zakładała wprowadzenie nowych dowodów w 2011 roku. Data ta zostanie jednak przesunięta.

Już wiadomo, że elektroniczne dowody osobiste nie zostaną wprowadzone 1 lipca 2011 roku, jak przewidywała ustawa z sierpnia 2010 roku. Jak informuje rzeczniczka MSWiA, Małgorzata Woźniak, rząd już pracuje nad nowelizacją tej ustawy, która odroczy wprowadzenie elektronicznych dowodów do 1 stycznia 2013 roku. Powodem opóźnień mają być problemy z przetargiem na blankiety dowodów – niezadowolone z wyników przetargu firmy składają odwołania, których rozpatrzenie przez Krajową Izbę Odwoławczą jest czasochłonne.

Według rzeczniczki MSWiA, rząd już zamroził środki finansowe – koszt wprowadzenia w całej Polsce elektronicznych dowodów osobistych wyniesie 370 milionów złotych, z czego aż 85 procent pochodzić będzie z dofinansowania unijnego.

W odróżnieniu od obowiązującego obecnie wzoru dowodu osobistego, nowy dokument nie będzie zawierał rysopisu, adresu zameldowania oraz wzoru graficznego podpisu posiadacza dokumentu. Zmiana zakresu danych ma uprościć procedurę wydawania dowodu osobistego, dzięki czemu proces ten będzie bardziej przyjazny dla obywatela. Do dowodu zostanie natomiast wprowadzona informacja o obywatelstwie polskim. Ułatwi to posługiwanie się dowodem osobistym jako dokumentem poza granicami kraju.

Co ważne, dokument zostanie wydany bezpłatnie, a służyć będzie do identyfikacji tożsamości i obywatelstwa jego posiadacza w krajach Unii Europejskiej oraz przy przekraczaniu granicy państw, należących do strefy Schengen.

Nowe dokumenty przyniosą użytkownikom wiele korzyści i ułatwień – między innym znacznie trudniej będzie je podrobić, bowiem obok warstwy graficznej ze zdjęciem obywatela i jego danymi, dowód będzie posiadał warstwę elektroniczną – mikroprocesor, odpowiedzialny między innymi za uwierzytelnianie podpisu elektronicznego, kontakty z e-urzędami czy identyfikację użytkownika przy rejestrach publicznych.

0
Źródło: rp.pl
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.