Środy z Przyjaciółką: Ocean Machine

Amigi w rankingu najpopularniejszych platform, na które współcześnie powstają dema plasuje się prawdopodobnie na trzeciej pozycji, po PC i C64. Wynika to w znacznej części z rozdarcia pomiędzy ograniczeniami sprzętowymi, brakiem dostępu do kurczącej się bazy sprzętu (standardowa platforma do dem to A1200 z AGĄ wyposażona w kartę z procesorem 060/50 MHz i 64 MB pamięci FAST), pewnym rozleniwieniem koderów, którzy albo wolą korzystać z wygodnych środowisk programistycznych w Windows, albo sięgają po przeciwny biegun – C64 i makroasembler.
Ocean Machine grupy The Black Lotus
Ocean Machine grupy The Black Lotus

Ocean Machine to pewien ewenement, jedno z tych dem, w których o atmosferę w znacznej części dba muzyka. Choć całość wygląda jak zlepek przypadkowych scen, warto wyczekać do końca, na finałowa scenę z drzewem i glitchem w uporządkowanej muzyce. I to jest właśnie ta kropka nad “i” w słowie “Machine”.

Dla przypomnienia: AGA to toporna “karta graficzna”. W przypadku grafiki trójwymiarowej, działa raczej jak deakcelerator.

Ocean Machine to jedno z niewielu dem, które zostało przeniesione na inną platformę.  Zadziała na ostatnim komputerowym cudzie firmy Atari, Falconie030, wyposażonym w akcelerator CT60/CT63.

Przydatne odsyłacze:

Strona The Black Lotus: http://www.tbl.org/ Pouet: http://pouet.net/prod.php?which=16337 Capped.TV: http://capped.tv/playeralt.php?vid=1214121254-1-0 Demoscene.TV: http://www.demoscene.tv/prod.php?id_prod=12429 Soundtrack: http://www.crankshaft.fi/mp3/Crankshaft_-_Ocean_Machine.mp3