Drukarki laserowe cz.b.

=

Wykorzystywane podczas testów oprogramowanie:

•Corel Draw 12

•Microsoft Word 2003

Wyliczenie oceny Możliwości (POWER):

Jakość druku (35%)

Ocenie podlega jakość wydruku grafiki wektorowej (liczba widocznych odcieni szarości, jednolitość szarej powierzchni, liczba rozróżnialnych cienkich linii) i jakość wydruku zdjęć. Skanujemy w rozdzielczości 4800 dpi wydruk tekstu i oceniamy jakość czcionek o wielkości 2pkt. i 12 pkt. Ostatnią częścią testu jakości jest wydruk wzorców na stronie A4 oraz na kopercie DL i pomiar szerokości marginesów z dokładnością do 0,1 mm.

Szybkość druku (30%)

Przy pomocy stopera mierzymy czas wydruku pierwszej strony A4 z trybu uśpienia i z trybu gotowości. Następnie mierzymy czas wydruku 10-stronicowego dokumentu tekstowego w rozdzielczości 600 dpi, dokumentu graficznego, 10-stronicowego dokumentu PDF, dokumentu tekstowo-graficznego, a następnie powtarzamy trzy ostatnie testy w najwyższej dostępnej rozdzielczości.

Wyposażenie (10%)

Przyznajemy punkty za liczbę, typ (np. zamykana kaseta lub taca) oraz pojemność podajników i odbiorników papieru, możliwość druku dwustronnego, opcjonalne podajniki i odbiorniki, typ i wielkość wyświetlacza (jeżeli jest obecny), zestaw złączy do komunikacji z komputerem (w tym karty sieciowe dostępne w standardzie i opcjonalnie). Ocenie podlega również dołączone przez producenta oprogramowanie oraz liczba systemów operacyjnych, dla których są dostępne sterowniki.

Koszty druku (10%)

Obliczamy koszty druku uwzględniając wydajność i cenę tonera o najwyższej dostępnej wydajności, wydajność i cenę bębna (jeżeli nie stanowi jednego modułu z tonerem) oraz wydajność tonera startowego.

Ergonomia (5%)

Głośność każdej drukarki sprawdzamy w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu. Umieszczana jest ona w pasywnie chłodzonym komputerze. Przeprowadzamy dwa pomiary – jeden podczas drukowania 5-stronicowego dokumentu graficznego, drugi w trybie gotowości minutę po zakończeniu drukowania. Wyniki podajemy w [dB] oraz [so]. W taj kategorii przyznajemy też punkty za takie elementy jak np.: obecność i podświetlenie wyświetlacza, nierozsypywanie się tonera podczas jego wymiany, możliwość wydruku strony testowej bez użycia komputera czy łatwą możliwość rozszerzenia pamięci.

Dokumentacja (5%)

Oceniamy zawartość dokumentacji drukowanej oraz elektronicznej dostarczonej na płycie CD-ROM.

Serwis (5%)

Punkty przyznajemy za długość gwarancji oraz za to czy obejmuje ona serwis na miejscu u klienta lub bezpłatną wysyłkę kurierem do punktu serwisowego.

Wyliczenie oceny Opłacalność (ECONO)

Ocena ECONO powstała po podzieleniu noty Możliwości (POWER) podniesionej do kwadratu przez cenę urządzenia, a następnie tak przeskalowana, aby drukarka o najlepszym współczynniku możliwości do ceny otrzymała 100 punktów.