Przedsiębiorcy boją się chmury. A ty?

Z ogólnoświatowych badań przeprowadzonych przez Trend Micro wynika, że prawie połowa (43 procent) osób podejmujących decyzje z zakresu IT w przedsiębiorstwach odnotowała w ciągu ostatniego roku obniżenie poziomu bezpieczeństwa lub problemy podczas współpracy z dostawcą usług przetwarzania danych w chmurze.
W firmach MŚP w dalszym ciągu brakuje zrozumienia co do tego, jak bardzo nowe technologie mogą usprawnić ich działalność biznesową
W firmach MŚP w dalszym ciągu brakuje zrozumienia co do tego, jak bardzo nowe technologie mogą usprawnić ich działalność biznesową
Przedsiębiorcy boją się chmury

Przedsiębiorcy boją się chmury

Wyniki globalnych badań ankietowych przeprowadzonych na ponad 1200 osobach odpowiedzialnych za IT z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Indii, Kanady i Japonii ujawniają obawy i niepokoje związane z cloud computing. Potwierdzają też ogólny trend – przedsiębiorstwa coraz chętniej przenoszą swoje zasoby do chmury, obserwowana jest fala kolejnych wdrożeń. Choć odsetek respondentów aktualnie realizujących projekty w chmurze wynosi odrobinę ponad 10%, prawie połowa jest w trakcie wdrażania lub pilotażu nowych aplikacji w chmurze.

Pomimo rosnącej popularności chmury w większości krajów, niepewność jest wciąż częstym czynnikiem wpływającym na przedsiębiorców – wielu z nich nie wie, czym dokładnie są usługi cloud computing. Po zapoznaniu się z listą aktualnych usług w chmurze, 93% respondentów stwierdziło, że korzysta przynajmniej z jednej z nich. Jednocześnie 7% badanych z tej grupy stwierdziło, że ich firma nie planuje zastosowania żadnych usług w chmurze, co jest sprzeczne z poprzednim wynikiem.

A czy wy także boicie się przetwarzania w chmurze?

Więcej:chmura