W firmach MŚP w dalszym ciągu brakuje zrozumienia co do tego, jak bardzo nowe technologie mogą usprawnić ich działalność biznesową

Przedsiębiorcy boją się chmury. A ty?

Coraz popularniejsze przetwarzanie w chmurze wzbudza obawy

Przedsiębiorcy boją się chmury

Przedsiębiorcy boją się chmury

Z ogólnoświatowych badań przeprowadzonych przez Trend Micro wynika, że prawie połowa (43 procent) osób podejmujących decyzje z zakresu IT w przedsiębiorstwach odnotowała w ciągu ostatniego roku obniżenie poziomu bezpieczeństwa lub problemy podczas współpracy z dostawcą usług przetwarzania danych w chmurze.

Wyniki globalnych badań ankietowych przeprowadzonych na ponad 1200 osobach odpowiedzialnych za IT z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Indii, Kanady i Japonii ujawniają obawy i niepokoje związane z cloud computing. Potwierdzają też ogólny trend – przedsiębiorstwa coraz chętniej przenoszą swoje zasoby do chmury, obserwowana jest fala kolejnych wdrożeń. Choć odsetek respondentów aktualnie realizujących projekty w chmurze wynosi odrobinę ponad 10%, prawie połowa jest w trakcie wdrażania lub pilotażu nowych aplikacji w chmurze.

Pomimo rosnącej popularności chmury w większości krajów, niepewność jest wciąż częstym czynnikiem wpływającym na przedsiębiorców – wielu z nich nie wie, czym dokładnie są usługi cloud computing. Po zapoznaniu się z listą aktualnych usług w chmurze, 93% respondentów stwierdziło, że korzysta przynajmniej z jednej z nich. Jednocześnie 7% badanych z tej grupy stwierdziło, że ich firma nie planuje zastosowania żadnych usług w chmurze, co jest sprzeczne z poprzednim wynikiem.

A czy wy także boicie się przetwarzania w chmurze?

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News