Uwaga na ceny roamingu – nawet 20 zł za 1 MB danych!

Posiadacze smartfonów czy tabletów często nie mają świadomości, że te urządzenia samoczynnie łączą się z Internetem. Nie zawsze też pamiętają o tym, aby wykupić pakiet umożliwiający tańsze łączenie się z siecią. Tymczasem 1 MB przesłanych danych w roamingu na terenie Unii Europejskiej może kosztować prawie 20 zł. Korzystanie z roamingu w krajach poza UE często jest jeszcze droższe. Dlatego wyjeżdżając za granicę upewnijmy się, że wykupiliśmy usługę, dzięki której zapłacimy mniej za połączenia z Internetem i że została ona aktywowana przez naszego operatora. Możemy też wyłączyć w urządzeniu opcję połączenia z usługami przesyłu danych podczas roamingu. UKE przypomina, że operatorzy zobowiązani są do udzielania abonentowi informacji o fakcie korzystania w danej chwili z usługi transmisji danych w roamingu oraz o koszcie takiej usługi. Dodatkowo operatorzy zobowiązani są:
Uwaga na ceny roamingu – nawet 20 zł za 1 MB danych!
Wyjeżdżasz na wakacje? Uważaj na ceny w roamingu

Wyjeżdżasz na wakacje? Uważaj na ceny w roamingu

  • oferować użytkownikom limity cenowe dla transmisji danych, tzw. “cut – off limits”,
  • zapewnić możliwość celowego, bezpłatnego wyboru usługi informowania o skumulowanych wartościach za korzystanie z usług transmisji danych, które mogą zostać przedstawione np. kwotowo lub ilościowo.

Klientów, którzy nie ustalą swojego własnego limitu, chroni automatycznie wprowadzony miesięczny limit opłat wynoszący 50 euro bez VAT, po przekroczeniu którego operatorzy odetną im dostęp do Internetu. Warto wiedzieć, że teraz konsument płaci średnio od 2,21 do 4,45 EUR za 1 MB danych w zależności od formy płatności (pre-paid lub abonament). Daje to odpowiednio kwoty w przedziale od 8,84 zł do 17,80 zł za 1 MB.

Prezes UKE proponuje na europejskim forum regulatorów wprowadzenie limitu cenowego także na transmisje danych. Limit ten pozwoliłby na kształtowanie cen na poziomie znacznie niższym niż obecny. Po wejściu w życie propozycji Prezesa UKE cena zostałaby ograniczona w 2015 roku do poziomu 23 eurocentów, czyli do 0,92 zł za 1 MB.Jednocześnie przypominamy, że użytkowników telefonów komórkowych podróżujących na terenie Unii Europejskiej chroni Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 18 czerwca 2009 r., które określa zasady opłat w roamingu regulowanym tj. na terytorium 27 państw członkowskich.

Od 1 lipca 2011 r. maksymalna opłata detaliczna (netto) za głosowe połączenia wychodzące będzie wynosić 0,35 EUR/min, za głosowe połączenia przychodzące 0,11 EUR/min, zaś maksymalna opłata detaliczna (netto) za wiadomość SMS wysłaną w roamingu 0,11 EUR, przeliczone na złote polskie według kursu referencyjnego wymiany walut (1 EUR = 3,9558 PLN) ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.