Imagine Cup 2011 – prezentacja polskiej reprezentacji: kategoria Interoperability

Już za kilka dni w Nowym Jorku odbędą się światowe finały Imagine Cup 2011 – corocznego, międzynarodowego konkursu technologicznego dla studentów. W tym roku polska reprezentacja będzie drugą najliczniejszą reprezentacją narodową. Aż pięć polskich zespołów z czterech uczelni wyższych zmierzy się z ponad 100 drużyn z przeszło 70 państw.
Polscy studenci intensywnie przygotowują się do udziału w dziewiątej edycji konkursu i odnoszą już pierwsze sukcesy
Polscy studenci intensywnie przygotowują się do udziału w dziewiątej edycji konkursu i odnoszą już pierwsze sukcesy
Lada moment finały!

Lada moment finały!

Dziś prezentujemy zespół z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który w kategorii Interoperability przedstawi swój projekt o nazwie Trident. Jest to nowatorskie rozwiązanie, które pomaga w radzeniu sobie z problemami związanymi z sytuacjami powodziowymi. Składa się z trzech modułów, które pozwalają odpowiednio: monitorować wały przeciwpowodziowe, symulować powodzie na dużej powierzchni, pozwalając na przewidzenie skali problemu oraz nawiązywać kontakt między powodzianami, organizacjami charytatywnymi i chętnymi do pomocy ludźmi.

  • Projekt: Trident
  • Zespół:DemosceneSpirit
  • Miejscowość: Poznań
  • Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  • Kategoria konkursowa: Interoperability

Trident to projekt, który pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z sytuacjami powodziowymi. Składa się z trzech modułów, z których każdy odpowiada innemu aspektowi tego zjawiska atmosferycznego:

  • eLevee to system monitoringu wałów, który wykorzystuje DeltaTPR2 – sondy wilgotności gleby obecnie stosowane w rolnictwie. Sondy te pozwalają dokładnie wskazać segmenty gleby najbardziej narażone nanadmierne i groźne nasycenie wodą.
  • TRIPS (TRIdent Parallel Simulations) pozwala na symulację powodzi na dużej powierzchni. Jest to moduł dostępny na Windows Azure i umożliwia skalowalność i dostępność z całego świata. Aplikacja wykorzystuje mapy wysokości NASA SRTM jako dane wejściowe, więc może symulować zalania prawie 80% powierzchni Ziemi za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
  • PeoplesQuest – trzeci moduł Trident umożliwia nawiązywanie kontaktu między powodzianami, organizacjami charytatywnymi i chętnymi do pomocy ludźmi, a to wszystko dzięki wykorzystaniu opcji uwierzytelniania portalu Facebook oraz narządzia Silverlight Bing Maps.

Te trzy moduły uzupełniają się wzajemnie. W konkretnym scenariuszu, po ciężkich opadach moduł eLevee wykrywa wysokie ciśnienie hydrostatyczne i nasycenie wody wewnątrz wałów chroniących miasto. Dzięki tak wczesnemu ostrzeżeniu jest jeszcze czas, aby wzmocnić strukturę grobli w tym miejscu i zatrzymać wodę przed obszarem zabudowanym. PeoplesQuest w tym czasie pozwala zebrać ochotników do pomocy przy wzmocnieniu wałów. Dzięki uruchomionej jednocześnie symulacji można przewidzieć, które obszary należy ewakuować w pierwszej kolejności, jeśli woda przedostałaby się do miasta mimo podjętych działań.