Osobiste ataki na pocztę, zamiast spamu

W nowym raporcie na temat bezpieczeństwa firma Cisco informuje, że w skomplikowanym i stale zmieniającym się świecie internetowej przestępczości dokonała się fundamentalna zmiana strategii. Zamiast tradycyjnie rozsyłanych, ogromnych ilości spamu, cyberprzestępcy wolą bardziej uciążliwe finansowo dla swoich ofiar ataki, które wymierzone są przeciw konkretnym firmom lub instytucjom.
94 procent maili stosowanych w tego typu atakach zawiera szkodliwe załączniki, odpowiedzialne za rozpoczęcie infekcji
94 procent maili stosowanych w tego typu atakach zawiera szkodliwe załączniki, odpowiedzialne za rozpoczęcie infekcji
Phising coraz częściej zastępuje spam

Phising coraz częściej zastępuje spam

Badania przeprowadzone przy pomocy systemu Cisco Security Intelligence Operations wskazują na wzrost liczby ataków wymierzonych w konkretne cele. Szkodliwe oprogramowanie jest wykorzystywane przeciw ściśle określonym użytkownikom lub grupom użytkowników w celu kradzieży własności intelektualnej.

Kluczowe ustalenia raportu “Ataki na pocztę elektroniczną — tym razem to sprawa osobista”

  • Zyski z masowo rozsyłanego spamu zmniejszyły się o ponad 50%, z 1,1 mld USD w czerwcu 2010 do 500 mln USD w czerwcu 2011.
  • Ilość wysyłanego spamu spadła od czerwca 2010 do czerwca 2011 z 300 mld do zaledwie 40 mld wiadomości dziennie.
  • Wzrosła liczba ataków, polegających na wyłudzaniu informacji, oszustw i ataków destrukcyjnych, skierowanych przeciw konkretnym firmom lub osobom.
  • Liczba wyłudzeń informacji zwiększyła się trzykrotnie, a oszustw i szkodliwych ataków — aż czterokrotnie.
  • Łączne koszty poniesione przez firmy i instytucje na całym świecie, w związku z wymierzonymi w nie atakami, wynoszą rocznie 1,29 mld USD.