Sieciowa rewolucja Alcatela – szybszy i bardziej ekologiczny Internet

Nowy układ scalony, oznaczony nazwą FP3, eliminuje wąskie gardła w sieci, które dotychczas uniemożliwiały wdrażanie takich usług, dzięki czemu umożliwia radykalne zwiększenie przepustowości, podwyższenie szybkości transmisji oraz usprawnienie ruchu. Równocześnie nowy układ pozwala na zmniejszenie zużycia energii przez sieci nawet o 50% w porównaniu z analogicznymi układami używanymi do tej pory.
Sieciowa rewolucja Alcatela – szybszy i bardziej ekologiczny Internet
Sieciowa rewolucja od Alcatel-Lucent?

Sieciowa rewolucja od Alcatel-Lucent?

Nowy procesor Alcatel-Lucent FP3 umożliwia dostosowywanie pojemności i wydajności sieci do zróżnicowanych potrzeb, zapewniając bezproblemowe dostarczanie szerokopasmowych usług rozrywkowych, usług komunikacji biznesowej i publicznych usług elektronicznych. Nowy system, działający z szybkością 400 Gb/s (w skrócie 400G), stanowi rozwinięcie obecnie oferowanej przez Alcatel-Lucent technologii drugiej generacji, która zapewnia szybkość 100G, najwyższą jak dotąd na świecie.

Procesor FP3 nie tylko oferuje czterokrotnie wyższą wydajność w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami uznawanymi za najlepsze w branży, lecz także przyczynia się do zmniejszenia szkodliwego wpływu sieci IP na środowisko, gdyż pozwala zmniejszyć zużycie prądu nawet o 50% oraz zmniejszyć ilość zajmowanego miejsca w obiektach usługodawcy nawet o 30%.

Jeden procesor sieciowy FP3 400G może obsłużyć:

  • 160 tys. równoczesnych strumieni wideo Netflix SD (standardowej rozdzielczości) albo 70 tys. równoczesnych strumieni wideo Netflix HD (wysokiej rozdzielczości)
  • 235 tys. równoczesnych strumieni wideo YouTube (SD)
  • 46 tys. równoczesnych publikacji zdjęć w Facebooku
  • 267 tys. równoczesnych rozszerzonych sesji Telehealth
  • 33 tys. równoczesnych sesji Smart Surgery (zdalne operacje chirurgiczne)
  • 8,4 mln równoczesnych indywidualnych sesji przetwarzania w chmurze
  • 840 tys. równoczesnych sesji wirtualnego pulpitu (aplikacji przetwarzania w chmurze)
  • równoczesną transmisję danych o wszystkich transakcjach finansowych przeprowadzonych na całym świecie w sieci SWIFT w okresie 17 dni (na poziomie z roku 2011)