Tajne dane Unii Europejskiej do wglądu rządu Stanów Zjednoczonych

Microsoft ostrzegł Unię Europejską, że w myśl amerykańskiego prawa będzie zmuszony przekazać władzom amerykańskim dane trzymane w swojej chmurze, jeżeli zostanie o to poproszony. Co więcej, w myśl ustawy USA Patriot Act, Microsoft jest zobowiązany do zatajenia owego przekazania danych. Jest to niezgodne z unijną dyrektywa o ochronie danych, która nakazuje ujawnienie owego przekazania danych.
Tajne dane Unii Europejskiej do wglądu rządu Stanów Zjednoczonych
Chmura kiepskim rozwiązaniem dla Unii Europejskiej?

Chmura kiepskim rozwiązaniem dla Unii Europejskiej?

Czy Komisja uważa, że USA Patriot Act jest ustawą nadrzędną nad unijną dyrektywą o ochronie danych? Co Komisja zrobi by rozwiązać ten problem i zapewnić, by unijne zasady mogły być egzekwowane bez względu na legislację państw trzecich — pyta Sophia In’t Veld, członek parlamentarnego komitetu ds. wolności obywatelskich.

Microsoft w myśl unijnego prawa może przekazywać europejskie dane do Stanów Zjednoczonych pod warunkiem dotrzymania siedmiu warunków opisanych w porozumieniu Bezpieczna Przystań, które opisują m.in. odpowiednie metody zabezpieczeń tych danych oraz transparentność procederu. Jest to jednak unieważnione przez ustawę USA Patriot Act z macierzystego kraju Microsoftu.

Czy Unia Europejska zrezygnuje z korzystania z oprogramowania Microsoftu? Co z danymi obywateli Unii? I jeśli nie Microsoft, to kto? Większość gigantów Internetu ma swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych…