Tajne dane Unii Europejskiej do wglądu rządu Stanów Zjednoczonych

Microsoft ostrzega: w myśl nowej, amerykańskiej ustawy, władze USA mają nielimitowany dostęp do danych w chmurze.

Chmura kiepskim rozwiązaniem dla Unii Europejskiej?

Chmura kiepskim rozwiązaniem dla Unii Europejskiej?

Microsoft ostrzegł Unię Europejską, że w myśl amerykańskiego prawa będzie zmuszony przekazać władzom amerykańskim dane trzymane w swojej chmurze, jeżeli zostanie o to poproszony. Co więcej, w myśl ustawy USA Patriot Act, Microsoft jest zobowiązany do zatajenia owego przekazania danych. Jest to niezgodne z unijną dyrektywa o ochronie danych, która nakazuje ujawnienie owego przekazania danych.

Czy Komisja uważa, że USA Patriot Act jest ustawą nadrzędną nad unijną dyrektywą o ochronie danych? Co Komisja zrobi by rozwiązać ten problem i zapewnić, by unijne zasady mogły być egzekwowane bez względu na legislację państw trzecich — pyta Sophia In’t Veld, członek parlamentarnego komitetu ds. wolności obywatelskich.

Microsoft w myśl unijnego prawa może przekazywać europejskie dane do Stanów Zjednoczonych pod warunkiem dotrzymania siedmiu warunków opisanych w porozumieniu Bezpieczna Przystań, które opisują m.in. odpowiednie metody zabezpieczeń tych danych oraz transparentność procederu. Jest to jednak unieważnione przez ustawę USA Patriot Act z macierzystego kraju Microsoftu.

Czy Unia Europejska zrezygnuje z korzystania z oprogramowania Microsoftu? Co z danymi obywateli Unii? I jeśli nie Microsoft, to kto? Większość gigantów Internetu ma swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych…