Wojna patentowa: Apple kontra W3C

Apple, twórca silnika WebKit i wielki promotor standardu HTML5, a także autor wielu innowacji w Internecie postanowił opatentować niektóre ze swoich pomysłów. Konkretnie dwa, dotyczący bezpiecznej komunikacji z widżetami w systemach mobilnych i autoryzacji danych. Problem jest tylko jeden: Apple jest jednym z 314 członków konsorcjum WWW, a ci ustalili, że technologie webowe kluczowe dla rozwoju sieci i objęte specyfikacją W3C będą udostępniane za darmo.
Apple jest ważnym członkiem W3C. Czy zacznie hamować rozwój Sieci?
Apple jest ważnym członkiem W3C. Czy zacznie hamować rozwój Sieci?
Apple jest ważnym członkiem W3C. Czy zacznie hamować rozwój Sieci?

Apple jest ważnym członkiem W3C. Czy zacznie hamować rozwój Sieci?

Apple broni się tym, że W3C nie jest przygotowane na roszczenia licencyjne z zewnątrz i w przypadku zażądania przez dany podmiot opłat licencyjnych za korzystanie z danych technik, konsorcjum nie oferuje żadnej ochrony. Jedynie wewnątrz grupy funkcjonuje ciało PAG (Patent Advisory Group), które ma łagodzić spory między członkami.

W3C chce unieważnić patenty Apple’a. By to zrobić, musi znaleźć przypadek wykorzystania patentowanej przez nich techniki przed złożeniem wniosków patentowych, czyli przed 2006 rokiem.

Obie strony odmawiają komentarza. Konsorcjum W3C wzywa jednak na pomoc internautów, prosząc o odnalezienie technik opatentowanych przez Apple’a, by móc unieważnić prawa licencyjne.