Koniec cyfrowego wykluczenia Polski Wschodniej

Przed Polską stoją ambitne wyzwania, związane z realizacją założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej, która przewiduje, że do 2013 roku wszyscy obywatele UE powinni mieć zapewniony dostęp do szybkiego Internetu. W perspektywie kolejnych 7 lat, do 2020 roku, każdy mieszkaniec Unii powinien dysponować łączem o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.
Koniec cyfrowego wykluczenia Polski Wschodniej
'Ściana wschodnia' przejdzie cyfrową rewolucję (CRN.pl)

‘Ściana wschodnia’ przejdzie cyfrową rewolucję (CRN.pl)

W ramach funduszy unijnych, Polsce przyznano prawie 1,5 mld EUR na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w latach 2007-2013, w tym 300 mln euro na realizację programu “Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” – największego projektu teleinformatycznego w Europie. Z tej puli środków wykorzystano dotychczas zaledwie kilka procent.

Przedstawiciele samorządów po raz pierwszy odpowiadają za tak newralgiczne i wysokobudżetowe projekty inwestycyjne. Skomplikowane procedury unijne, zbliżający się ostateczny termin realizacji projektów, zagrożenie wykluczeniem cyfrowym (szczególnie obszarów Polski Wschodniej) stanowią dodatkowe czynniki presji na przedstawicieli samorządów. To od skuteczności ich działań i dobrej współpracy z firmami telekomunikacyjnymi w dużym stopniu zależy poziom rozwoju Internetu w Polsce.

W wyniku inicjatywy Grupy TP, HAWE S.A. i Alcatel-Lucent, powstało Porozumienie, którego sygnatariusze dysponują profesjonalnym zapleczem technologicznym i technicznym, wieloletnim doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej oraz znajomością specyfiki polskiego rynku. Intencją Porozumienia jest współpraca z samorządami w celu rozwijania szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w Polsce, która przyczyni się do możliwie szybkiej realizacji założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej, a więc również likwidacji tzw. zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenach Polski Wschodniej.

Priorytetowym zadaniem Porozumienia jest opracowanie modelu wykorzystania funduszy UE na lata 2007-2013, przeznaczonych na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, a następnie jego wdrożenie. W tym celu konieczne jest przygotowanie analiz, umożliwiających ocenę możliwości wspólnego działania. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie projektu budowy i eksploatacji sieci telekomunikacyjnych w województwach Polski Wschodniej oraz w wybranych pozostałych regionach.