Jak otworzyć plik z archiwum w nietypowym formacie?

Darmowy Universal Extractor stanowi ciekawą alternatywę dla innych, również komercyjnych archiwizatorów. Obok funkcji typowych dla tego rodzaju narzędzi oferuje on między innymi wyodrębnianie zawartości kontenerów MSI. Program możemy znaleźć na stronie legroom.net/software/uniextract – zarówno instalator, jak i samo narzędzie zostało spolszczone.
By nie zaśmiecać menu kontekstowego, dodajmy do niego tylko te opcje, których rzeczywiście potrzebujemy.
By nie zaśmiecać menu kontekstowego, dodajmy do niego tylko te opcje, których rzeczywiście potrzebujemy.
By nie zaśmiecać menu kontekstowego, dodajmy do niego tylko te opcje, których rzeczywiście potrzebujemy.

By nie zaśmiecać menu kontekstowego, dodajmy do niego tylko te opcje, których rzeczywiście potrzebujemy.

Aby rozpocząć instalację, dwukrotnie kliknijmy pobrany plik EXE. Następnie postępujmy zgodnie ze wskazówkami kreatora. Istotny jest wybór właściwych ustawień w oknie »Zaznacz dodatkowe zadania«, gdyż ich późniejsza zmiana okazuje się kłopotliwa. Dodawanie nowych poleceń do menu kontekstowego jest bardzo praktyczne. Z drugiej strony zbyt wiele opcji sprawia, że menu traci na czytelności, dlatego należy się zastanowić, które z dostępnych poleceń rzeczywiście nam się przydadzą. Na ogół wystarczy pierwsza opcja: »Dodaj UniExtract Pliki… do menu kontekstowego«. Jeżeli chcemy używać również innego archiwizatora do otwierania wybranych typów plików, nie zaznaczajmy pola wyboru »Wymuś powiązanie z wszystkimi wspieranymi formatami archiwów«. Opcję »Dodaj Universal Extractor do ścieżki systemowej« warto zaznaczyć, gdy chcemy wygodnie korzystać

z narzędzia w Wierszu polecenia bez konieczności podawania pełnej ścieżki dostępu. W razie potrzeby możemy utworzyć ikonę programu na Pulpicie. Po określeniu ustawień kliknijmy »Dalej« i »Instaluj«.

Aby skorzystać z narzędzia, znajdźmy w Eksploratorze plik archiwum, kliknijmy go prawym przyciskiem myszy i wybierzmy z menu kontekstowego polecenie »UniExtract Pliki…«. W małym oknie dialogowym zdefiniujmy katalog docelowy i kliknijmy »OK«. W przypadku plików MSI dostępne są trzy metody wypakowywania – niestety, żadna z nich nie jest całkowicie niezawodna. Na początek wypróbujmy domyślną metodę i sprawdźmy, czy dekompresja pliku przebiegła prawidłowo. W razie problemów możemy powtórzyć proces, korzystając z innej metody.

Więcej:bezcatnews