Jak uruchomić wygaszacz ekranu skrótem klawiszowym?

Utwórzmy na pulpicie nowy skrót, za pomocą którego będzie można szybko uruchomić wybrany wygaszacz ekranu. Aby wyszukać wszystkie pliki wygaszaczy zapisane na dysku, otwórzmy okno Eksploratora, wciskając kombinację klawiszy [Windows] + [E], i wpiszmy w polu wyszukiwania (na prawo od pola adresu) wyrażenie »*.scr«. Po chwili Windows wyświetli listę wszystkich dostępnych plików wygaszaczy.
Po utworzeniu skrótu nie trzeba już czekać na automatyczne włączenie wygaszacza – w każdej chwili możemy uruchomić go samodzielnie.
Po utworzeniu skrótu nie trzeba już czekać na automatyczne włączenie wygaszacza – w każdej chwili możemy uruchomić go samodzielnie.
Po utworzeniu skrótu nie trzeba już czekać na automatyczne włączenie wygaszacza – w każdej chwili możemy uruchomić go samodzielnie.

Po utworzeniu skrótu nie trzeba już czekać na automatyczne włączenie wygaszacza – w każdej chwili możemy uruchomić go samodzielnie.

Teraz kliknijmy prawym przyciskiem myszy wolne miejsce na pulpicie i wybierzmy z menu kontekstowego polecenie »Nowy | Skrót«. W pierwszym oknie kreatora skrótów wprowadźmy ścieżkę dostępu do wybranego pliku SCR i kliknijmy przycisk »Dalej«. Następnie podajmy nazwę skrótu i wciśnijmy przycisk »Zakończ«, aby zamknąć kreator. Skrót umożliwiający włączenie wygaszacza jest już gotowy. Ponadto możemy przypisać mu kombinację klawiszy. W tym celu kliknijmy skrót prawym przyciskiem myszy i wybierzmy polecenie »Właściwości«. Następnie kliknijmy lewym przyciskiem pole tekstowe »Klawisz skrótu«, aby je uaktywnić, po czym wciśnijmy klawisze, których chcemy używać do szybkiego uruchamiania wygaszacza, np. [Alt] + [Ctrl] + [B]. System automatycznie umieści skrót klawiszowy w polu tekstowym – wystarczy tylko potwierdzić go, klikając przycisk »OK«.