Oracle udostępnia system Solaris 10 8/11

Nowa wersja systemu Solaris oferuje rozszerzenia do systemu plików Oracle Solaris ZFS (Zettabyte File System) oraz do technologii instalacji systemu Solaris, zaawansowane funkcje asysty technicznej do najnowszych systemów o architekturze SPARC i x86, a także usprawnienia zapewniające wzrost wydajności bazy danych Oracle 11g.
Oracle udostępnia system Solaris 10 8/11
Oracle udostępnia system Oracle Solaris 10 8/11

Oracle udostępnia system Oracle Solaris 10 8/11

Aktualizacja Oracle Solaris 10 8/11 oferuje w łatwej do zainstalowania postaci nowe funkcje, poprawki i funkcje asysty technicznej do sprzętu. Jest także objęta programem Oracle Solaris Binary Application Guarantee, aby zapewnić zgodność plików binarnych ze starszymi wersjami systemu Oracle Solaris.

Nowe funkcje to między innymi:

  • Rozszerzenia do systemu plików Oracle Solaris ZFS – oferują one klientom nowe narzędzia umożliwiające standaryzację działania systemów działających na Oracle Solaris 10 w oparciu o ZFS jako bazowy system plików. Jednocześnie udostępniają doskonałe mechanizmy zarządzania danymi, w tym funkcje wbudowane, takie jak funkcje deduplikacji, wykonywania kopii migawkowych i klonowania.
  • Możliwość instalowania systemu z archiwum Oracle Solaris ZFS Flash Archive ― “od zera” lub za pomocą narzędzia Oracle Solaris Live Upgrade, z dostępem do dodatkowych opcji szybkiego wdrażania i odtwarzania po awarii.
  • Szybsze restartowanie systemów SPARC, co może skrócić czas planowanych przestojów związanych z konserwacją systemu.
  • Znaczne skrócenie czasu uruchamiania i zamykania bazy danych Oracle 11g w przypadku klientów wykorzystujących duży wolumen pamięci współużytkowanej IMS (Intimate Shared Memory).