Botnety podstawowym narzędziem przestępców w Internecie

Jak wynika z raportu za pierwsze półrocze 2011 r. przygotowanego przez zespół CERT Polska, w tym okresie zgłoszono 3 906 411 incydentów naruszenia bezpieczeństwa sieciowego. W przeważającej mierze były to zdarzenia związane z rozsyłaniem spamu i innej działalności botnetów (sieci komputerów ze złośliwym oprogramowaniem). CERT Polska odnotował 2 151 415 przypadków spamowania oraz 1 074 881 ataków botnetowych.
Spamerzy będą próbowali wykorzystać inne zbliżające się wydarzenia, przede wszystkim tradycyjne obchody chińskiego Nowego Roku, Walentynki czy letnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie
Spamerzy będą próbowali wykorzystać inne zbliżające się wydarzenia, przede wszystkim tradycyjne obchody chińskiego Nowego Roku, Walentynki czy letnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie
Spam najbardziej natrętnym zagrożeniem pierwszej połowy 2011 r.

Spam najbardziej natrętnym zagrożeniem pierwszej połowy 2011 r.

Liczba zgłoszeń automatycznych w poszczególnych kategoriach

Liczba zgłoszeń automatycznych w poszczególnych kategoriach

W pierwszych sześciu miesiącach 2011 r. w Polsce miało miejsce kilka groźnych ataków. W lutym pojawił się nowy wariant robaka Zeus, który atakował telefony komórkowe i przechwytywał informacje z SMS-ów, w tym te dotyczące autoryzacji transakcji bankowych. Z kolei w kwietniu zaatakował trojan Spy-Eye, ukryty w elektronicznych fakturach, który wykradał poufne informacje wprowadzane na stronach internetowych (np. kody dostępowe).

Ograniczenie negatywnego wpływu zagrożeń sieciowych zależy w dużej mierze od świadomości osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne. Zwróceniu uwagi na ten problem

i wskazaniu sposobów radzenia sobie z zagrożeniami płynącymi z Internetu służy międzynarodowa konferencja SECURE, organizowana od piętnastu lat przez NASK i działający w ramach instytutu zespół CERT Polska.

W tym roku, od 24 do 26 października w Warszawie, spotkają się przedstawiciele takich firm jak: Microsoft, HP, Symantec czy Facebook oraz reprezentanci instytucji międzynarodowych (m.in. Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji oraz Govcert.nl). Honorowy patronat na wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.