Jak nasze dzieci korzystają z nowoczesnych technologii

Firma Trend Micro Incorporated opublikowała wnioski z globalnego badania ankietowego dotyczącego sposobów korzystania z nowych technologii i środków bezpieczeństwa (Global Consumer Technology Use and Security Study). Ankieta została przeprowadzona w siedmiu krajach — Australii, Brazylii, Francji, Indiach, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. 1 419 rodziców zostało zapytanych o sposób, w jaki ich dzieci korzystają z internetu oraz o kroki, jakie podejmują, aby edukować najmłodszych i chronić ich przed niebezpieczeństwami mającymi swe źródło z sieci.
1 419 rodziców zostało zapytanych o sposób, w jaki ich dzieci korzystają z internetu oraz o kroki, jakie podejmują, aby edukować najmłodszych i chronić ich przed niebezpieczeństwami mającymi swe źródło z sieci
1 419 rodziców zostało zapytanych o sposób, w jaki ich dzieci korzystają z internetu oraz o kroki, jakie podejmują, aby edukować najmłodszych i chronić ich przed niebezpieczeństwami mającymi swe źródło z sieci
1 419 rodziców zostało zapytanych o sposób, w jaki ich dzieci korzystają z internetu oraz o kroki, jakie podejmują, aby edukować najmłodszych i chronić ich przed niebezpieczeństwami mającymi swe źródło z sieci

1 419 rodziców zostało zapytanych o sposób, w jaki ich dzieci korzystają z internetu oraz o kroki, jakie podejmują, aby edukować najmłodszych i chronić ich przed niebezpieczeństwami mającymi swe źródło z sieci

Badanie wykazało, że rodzice — pomimo obaw o wpływ nowych technologii na swoje dzieci — na ogół doceniają korzyści, jakie oferują zaawansowane rozwiązania i pozwalają swoim pociechom już w bardzo młodym wieku używać smartfonów i odwiedzać serwisy społecznościowe. Ankietowani rodzice twierdzą, że zdając sobie sprawę z ryzyka, udzielają dzieciom wskazówek oraz nadzorują korzystanie przez nie z nowych technologii i internetu.

Podejście do bezpieczeństwa w internecie:

 • Większość rodziców ma podobne nastawienie — są oni zaniepokojeni tym, że ich dzieci w coraz większym stopniu korzystają z internetu. Aczkolwiek w jednych krajach rodzice niepokoją się bardziej, a w innych mniej. Na przykład w Wielkiej Brytanii 56% badanych rodziców uważa, że Internet jest bezpieczny dla dzieci, a w Japonii tylko 12%. Ponadto dzieci japońskie rzadziej odwiedzają serwisy społecznościowe — tylko 12% rodziców ankietowanych w Japonii podało, że ich dzieci mają konta w takich serwisach, podczas gdy w Brazylii odsetek ten wynosi 63%.
 • Większość (73%) rodziców, których dzieci mają konta w serwisach społecznościowych, zwraca im uwagę na potrzebę zachowania prywatności przy odwiedzaniu tych serwisów. Dzieje się tak zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych (85%), Wielkiej Brytanii (83%) i Australii (81%).
 • Ponad połowa rodziców, których dzieci odwiedzają serwisy społecznościowe, niepokoi się o ich prywatność “często” lub “stale”. W szczególności w Brazylii jedna trzecia rodziców “stale” niepokoi się o prywatność swoich dzieci w serwisach społecznościowych.

Aktywność w serwisach społecznościowych:

 • Prawie połowa ankietowanych rodziców podaje, że ich dzieci mają konta w serwisach społecznościowych, w których jest wymagany wiek co najmniej 13 lat – tymczasem średni wiek ich dzieci odwiedzających te serwisy to 12 lat.
 • Dzieci w Brazylii rejestrują się w serwisach społecznościowych w młodszym wieku, niż w innych krajach — średnio jest to 9 lat.
 • 76% ankietowanych rodziców podaje, że są znajomymi swoich dzieci w serwisach społecznościowych, a mniej więcej jedna trzecia przynajmniej raz na tydzień sprawdza zachowania dzieci w tych serwisach.
 • Ponad połowa rodziców (51%) uważa, że ich dzieci zachowują się w serwisach społecznościowych odpowiedzialnie. W Stanach Zjednoczonych 67% ankietowanych rodziców uważa, że ich dzieci odpowiedzialnie podchodzą do udostępniania danych osobowych.

Bezpieczeństwo przy używaniu telefonów komórkowych i smartfonów:

 • W ankiecie znalazło się pytanie dotyczące używania smartfonów przez dzieci. Okazało się, że niewielu rodziców kupiło swoim dzieciom te urządzenia.
 • Ogółem około 17% rodziców kupiło dzieciom smartfony (w odróżnieniu od telefonów wielofunkcyjnych). Odsetek ten jest najwyższy w Brazylii (27%), a najniższy w Japonii (5%).
 • Średnia wieku dzieci, które dostają smartfony, to 13 lat.
 • Na ogół rodzice nie są biernymi obserwatorami, lecz wprowadzają domowe reguły korzystania ze smartfonów — 86% ankietowanych rodziców udzieliło swoim dzieciom wskazówek dotyczących bezpiecznego i odpowiedzialnego używania tych urządzeń. W Brazylii ponad 90% rodziców, którzy kupili swoim dzieciom smartfony, podało, że poinstruowali je o prawidłowym użytkowaniu urządzenia.
 • Ogółem około 27% ankietowanych rodziców podało, że chętnie kupiliby do smartfonu program zabezpieczający, który byłby dla dziecka przewodnikiem w prawidłowym użytkowaniu urządzenia.

Więcej:dzieci