Steve Ballmer dostaje za mało pieniędzy?

Główną przyczyną takiego wniosku Microsoftu wobec jednego z najważniejszych pracowników tej firmy jest to, że Steve Ballmer zdecydował się nie uczestniczyć w firmowym planie kapitałowych świadczeń.
Steve Ballmer dostaje za mało pieniędzy?
Steve Ballmer

Steve Ballmer

Jego wynagrodzenie z tytułu planu motywacyjnego jest dostępne do wypłaty w gotówce i jest odpowiednio mniejsze od wymienionych członków kierownictwa. Jako główny lider Microsoftu, pan Ballmer skupia się na tworzeniu naszego długoterminowego sukcesu, a z racji tego że jest ważnym akcjonariuszem, jego bogactwo jest bezpośrednio powiązane z wartością Microsoftu. Komitet i zarząd uważają, że pan Ballmer jest niedostatecznie opłacany, biorąc pod uwagę jego rolę i skuteczność, jednak uszanowały jego decyzję — jak czytamy w dokumencie.

Według tego oświadczenia, podstawowa płaca CEO Microsoftu to 682 500 dolarów rocznie, plus dodatek w wysokości 1 365 000 dolarów, co daje łączny przychód 2 047 000 dolarów. Inni członkowie kierownictwa otrzymują, średnio 1 400 000 dolarów rocznie, wraz z bonusami wynoszącymi średnio 4 500 000 dolarów.