Wideorozmowy tak proste, jak połączenia głosowe

Firma Alcatel-Lucent wprowadza innowację technologiczną, która ma umożliwić łatwe — przez naciśnięcie jednego przycisku — przełączanie pomiędzy różnymi trybami komunikacji (głos, wideo, komunikator, telekonferencja) i różnymi urządzeniami (smartfon, tablet, PC), wspomagając operatorów szerokopasmowych sieci komórkowych 4G w udostępnianiu ich abonentom nowych usług komunikacyjnych.
Wideorozmowy tak proste, jak połączenia głosowe
Wideorozmowy w Sieci 4G dużo łatwiejsze

Wideorozmowy w Sieci 4G dużo łatwiejsze

Nowe rozwiązanie Alcatela-Lucenta, pod nazwą 4G Consumer Communications Solution, ułatwia komunikowanie się z przyjaciółmi lub rodziną, gdyż eliminuje potrzebę ustalenia typu urządzenia, usługodawcy i aplikacji umożliwiających w danym momencie dostęp do abonenta wywoływanego. Abonent wywołujący ma do dyspozycji jednolitą listę kontaktów, która zapewnia jeden punkt kontaktu z każdym adresatem, bez względu na jego lokalizację i używane aktualnie przez niego urządzenie.

Dzięki wykorzystaniu przeglądarki z obsługą technologii Flash, użytkownik może połączyć się w trybie wideo praktycznie z każdym komputerem osobistym lub mobilnym urządzeniem internetowym, bez potrzeby ustalenia czy adresat używa w danym momencie kompatybilnej usługi wideo lub kompatybilnego urządzenia.

Trzonem nowego rozwiązania jest architektura Alcatel-Lucent IMS (IP Multimedia Subsystem). Jest to architektura oparta na otwartych standardach, która umożliwia dowolnego typu dostęp multimedialny lub telefoniczny z dowolnego urządzenia stacjonarnego lub szerokopasmowego oraz służy jako centrum komunikacji multimedialnej w sieci 4G.

Alcatel-Lucent uczestniczy we wdrożeniach próbnych i eksploatacyjnych nowego rozwiązania u licznych czołowych operatorów na całym świecie.