OXYDEMO – nowy sposób na testowanie oprogramowania

Zasada działania OXYDEMO jest prosta – usługa umożliwia producentom oprogramowania udostępnienie wersji testowych ich produktów w modelu chmurowym. Obecnie istnieją dwie standardowe metody oferowania testowego oprogramowania – tzw. trial (czyli wersja ograniczona czasowo) lub shareware (wersja, z której usunięto pewne funkcje). Obie mają istotną wadę, która nie występuje w OXYDEMO – nie reprezentują pełnej funkcjonalności aplikacji.
OXYDEMO – nowy sposób na testowanie oprogramowania
Oxycom Oxydemo

Oxycom Oxydemo

Dzięki nowemu narzędziu firmy OXYCOM, producent oprogramowania ma znacznie szersze możliwości – może udostępnić użytkownikom (wszystkim zainteresowanym lub tylko wybranym) wersję testową, której nie trzeba pobierać i instalować w systemie, bo działa bezpośrednio w przeglądarce lub trybie terminalowym.

Dzięki technologii wykorzystywanej przez OXYCOM, możliwe jest testowanie dowolnych programów przez użytkowników całkowicie bezpiecznie, legalnie i szybko przy zachowaniu kontroli nad produktem ze strony jego twórcy. Platforma OXYDEMO pozwala na uruchomienie zwirtualizowanego programu działającego po stronie serwerów OXYCOM i wykorzystanie ich mocy obliczeniowej oraz zasobów. Praca przebiega identycznie, jak w przypadku instalacji lokalnej, lecz użytkownik pozbawiony jest możliwości zapisywania stworzonych dokumentów.

Co ważne, autor programu może w pełni decydować o tym, na jakich zasadach udostępniana jest aplikacja – może określić czas trwania testów, ich zakres, a nawet grupę docelową testerów.

Takie rozwiązanie ma szereg zalet:

  • ułatwia dostęp do aplikacji zainteresowanym klientom (nie muszą oni pobierać i instalować wersji demo – mogą natychmiast ją uruchomić),
  • zabezpiecza własność intelektualną klienta (brak bezpośredniego dostępu do programu uniemożliwia skopiowanie zastosowanych w nim rozwiązań),
  • ułatwia prowadzenie kampanii internetowych (możliwość uruchomienia wersji testowej np. przez kliknięcie na banner reklamowy) oraz analizowanie jej skuteczności.

Na stronie OXYCOM.pl można już zapoznać się z tym rozwiązaniem w praktyce – umieszczono tam odnośnik umożliwiający uruchomienie wersji demonstracyjnej aplikacji Microsoft Project. Znaleźć tam można również formularz umożliwiający stworzenie wersji demo własnej aplikacji (jest to opcja przeznaczona dla producentów oprogramowania).