Bezpieczeństwo technologii biometrycznych – w którym miejscu zaczynają się nadużycia?

Celem konferencji jest omówienie rzeczywistych korzyści i zagrożeń, jakie wynikają ze stosowania identyfikacji biometrycznej zarówno w sektorze administracji publicznej, jak i przez podmioty komercyjne.
Microsoft może nas baczniej obserwować. Chyba, że zrezygnujemy z korzystania z jego usług.
Microsoft może nas baczniej obserwować. Chyba, że zrezygnujemy z korzystania z jego usług.
Czy podmioty, które pozyskują dane biometryczne, należycie je chronią?

Czy podmioty, które pozyskują dane biometryczne, należycie je chronią?

W ostatnim okresie lawinowo rośnie bowiem wykorzystywanie tej technologii m.in. w dokumentach tożsamości, w bankowości, kontroli ruchu lotniczego, w zabezpieczaniu newralgicznych pomieszczeń, a nawet urządzeń.

Czy jednak względy bezpieczeństwa uzasadniają pozyskiwanie tak specyficznych naszych danych, jak odciski palców, obraz tęczówki oka czy układ twarzy? Czy takie działanie nie zagraża naszej prywatności i autonomii informacyjnej, czy nie narusza naszej godności?

Na te tematy uczestnicy konferencji – przedstawiciele władz publicznych, naukowcy i praktycy – dyskutować będą podczas czterech sesji tematycznych:

  • Rozwój technologii a ochrona wartości
  • Bezpieczeństwo technologii biometrycznych
  • Ochrona danych biometrycznych i procesów ich przetwarzania
  • Biometria w identyfikowaniu klientów i kontroli pracowników.

Organizatorami konferencji są Katedra Prawa Informatycznego WPiA UKSW oraz Naukowe Centrum Prawno – Informatyczne w Warszawie, a patronat honorowy nad nią objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich – Prof. Irena Lipowicz, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – dr Wojciech Rafał Wiewiórowski oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – gen. Krzysztof Bondaryk. Konferencji patronuje magazyn CHIP.