Microsoft może nas baczniej obserwować. Chyba, że zrezygnujemy z korzystania z jego usług.

Bezpieczeństwo technologii biometrycznych – w którym miejscu zaczynają się nadużycia?

Czy potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa uprawnia do pozyskiwania naszych danych biometrycznych?

Czy podmioty, które pozyskują dane biometryczne, należycie je chronią?

Czy podmioty, które pozyskują dane biometryczne, należycie je chronią?

Celem konferencji jest omówienie rzeczywistych korzyści i zagrożeń, jakie wynikają ze stosowania identyfikacji biometrycznej zarówno w sektorze administracji publicznej, jak i przez podmioty komercyjne.

W ostatnim okresie lawinowo rośnie bowiem wykorzystywanie tej technologii m.in. w dokumentach tożsamości, w bankowości, kontroli ruchu lotniczego, w zabezpieczaniu newralgicznych pomieszczeń, a nawet urządzeń.

Czy jednak względy bezpieczeństwa uzasadniają pozyskiwanie tak specyficznych naszych danych, jak odciski palców, obraz tęczówki oka czy układ twarzy? Czy takie działanie nie zagraża naszej prywatności i autonomii informacyjnej, czy nie narusza naszej godności?

Na te tematy uczestnicy konferencji – przedstawiciele władz publicznych, naukowcy i praktycy – dyskutować będą podczas czterech sesji tematycznych:

  • Rozwój technologii a ochrona wartości
  • Bezpieczeństwo technologii biometrycznych
  • Ochrona danych biometrycznych i procesów ich przetwarzania
  • Biometria w identyfikowaniu klientów i kontroli pracowników.

Organizatorami konferencji są Katedra Prawa Informatycznego WPiA UKSW oraz Naukowe Centrum Prawno – Informatyczne w Warszawie, a patronat honorowy nad nią objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich – Prof. Irena Lipowicz, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – dr Wojciech Rafał Wiewiórowski oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – gen. Krzysztof Bondaryk. Konferencji patronuje magazyn CHIP.