“Cyberatak? Mojej firmy to nie dotyczy!”

Małe i średnie firmy wciąż nie widzą potrzeby zabezpieczania się przed cyberatakami. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę Symantec (2011 SMB Threat Awareness Poll). Jej celem było zbadanie wiedzy sektora MŚP o zagrożeniach dla bezpieczeństwa IT oraz sposobach ochrony danych.
“Cyberatak? Mojej firmy to nie dotyczy!”
Włamywacze potrafią być groźni

Włamywacze potrafią być groźni

Jak pokazują wyniki badania, więcej niż połowa firm MŚP jest świadoma różnego rodzajów zagrożeń i ich niekorzystnych skutków – 46 proc. przyznało, że ukierunkowany atak spowodowałby straty finansowe, a jedna czwarta ankietowanych stwierdziła, że mógłby skutkować odpływem klientów. Pomimo tej wiedzy, małe i średnie przedsiębiorstwa nie postrzegają siebie jako potencjalnych ofiar. Dlatego też wiele z nich nie podejmuje nawet najprostszych działań prewencyjnych chroniących ich dane.

Ponad 50 proc. badanych nie stosuje oprogramowania antywirusowego na wszystkich komputerach. Niespełna połowa firm z sektora MŚP (47 proc.) nie zabezpiecza serwerów i usług poczty elektronicznej. Dodatkowo, aż 63 proc. nie dba o bezpieczeństwo sprzętu używanego do bankowości on-line.

Połowa badanych firm jest zdania, że ze względu na ich rozmiar nie są one zagrożone cyberatakami. Tymczasem, wg danych Symantec, od początku 2010 r. aż 40 proc. wszystkich ataków było skierowanych na firmy zatrudniające mniej niż 500 osób.

Więcej:cyberataki