NFI Midas kupił Aero2

Środki niezbędne do finalizacji transakcji spółka zamierza pozyskać z emisji akcji serii D, w ramach której zostanie wyemitowane nie więcej niż 1183 mln akcji i nie mniej niż 548 mln akcji. Emisja zostanie przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Na każdą dotychczasową akcję przysługiwać będzie 1 prawo poboru, uprawniające do objęcia 4 akcji nowej emisji. Prospekt emisyjny zostanie złożony do KNF najprawdopodobniej przed Świętami Bożego Narodzenia, a cena emisyjna zostanie ustalona po zatwierdzeniu i opublikowaniu prospektu emisyjnego.
357 tys. obsługiwanych domen .PL i 27-procentowy udział w rynku firmy home.pl zostały potwierdzone przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) w raporcie rocznym
357 tys. obsługiwanych domen .PL i 27-procentowy udział w rynku firmy home.pl zostały potwierdzone przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) w raporcie rocznym
NFI Midas kupił Aero2

NFI Midas kupił Aero2

“Kupione przez nas pośrednio udziały w Aero2 to inwestycja o charakterze strategicznym. We wrześniu informowaliśmy, w naszej zaktualizowanej strategii, o chęci przejęcia tej spółki i zakładaną strategię konsekwentnie realizujemy. Zakup Aero2 kończy budowę naszej grupy telekomunikacyjnej.” — mówi Maciej Kotlicki, członek zarządu NFI Midas.

Dzięki przeprowadzeniu transakcji, NFI Midas skonsoliduje, w ramach jednej grupy, wszystkie obecnie dostępne i niewykorzystane w Polsce częstotliwości, pozwalające na świadczenie usług telekomunikacyjnych. W posiadaniu Aero2 jest częstotliwość w paśmie 900 MHz umożliwiająca przesył danych w technologii HSPA+, natomiast należące do CenterNetu i Mobylandu dwie częstotliwości w paśmie 1800 MHz umożliwiają przesył danych w ultraszybkiej technologii LTE. Po przejęciu Aero2 posiadane przez NFI Midas aktywa, w połączeniu z już istniejącą i rozbudowywaną siecią nadajników, pozwolą na stworzenie ogólnopolskiej sieci dostępu do Internetu, w technologii LTE i HSPA+. Już dziś ultraszybki dostęp do Internetu, w oparciu o technologie spółek zależnych NFI Midas, znajduje się w ofercie Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.