Specjaliści i menedżerowie IT wybierają współpracę na zasadzie kontraktu

Współpraca przy zwalczaniu piractwa i podróbek może (ale nie musi) godzić w interesy konsumentów
Współpraca przy zwalczaniu piractwa i podróbek może (ale nie musi) godzić w interesy konsumentów

Antal International publikuje wyniki badania Kontraktorzy IT w Polsce. Umożliwiają one analizę postaw coraz bardziej zwiększającej się grupy społeczno-zawodowej – specjalistów i menedżerów, którzy reprezentują nową kulturę pracy przedkładając zalety zatrudnienia kontraktowego nad te wynikające z tradycyjnych form zatrudnienia.

Tradycyjnie, w Polsce pracę specjalisty bądź menedżera utożsamia się z pracą etatową. Zmienna koniunktura gospodarcza wymaga od pracodawców i pracowników bardziej elastycznego podejścia do pracy. W krajach Europy Zachodniej już od lat wielu wysoko wykwalifikowanych specjalistów i menedżerów decyduje się na zatrudnienie kontraktowe. W szczególności przedstawiciele pokolenia Y ceniący work-life balance i różnorodność zadań chętnie decydują się pracować w ramach elastycznych form zatrudnienia. W Polsce ten trend jest silnie reprezentowany w obszarze IT. Respondenci wskazali współpracę na zasadzie projektu jako preferowaną formę pracy i uzyskiwania dochodu. Ponad połowa (57%) specjalistów i menedżerów IT, którzy mają doświadczenie związane ze współpracą na zasadzie kontraktu, preferuje właśnie taką formę zatrudnienia, natomiast dla 24% tej grupy zawodowej forma zatrudnienia w ogóle nie ma znaczenia. “Branża IT jest branżą bardzo dynamiczną. Specjaliści i menedżerowie są stale poszukiwani na rynku, znają swoją wartość i wiedzą, że współpraca na zasadach kontraktu nie stwarza dla nich ryzyka bezrobocia, a umożliwia udział w zróżnicowanych i niejednokrotnie bardzo interesujących projektach.” – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Konkurencyjne wynagrodzenie to priorytet

Dla ponad połowy (51%) respondentów decydującym kryterium w przypadku podejmowania kolejnego projektu będą warunki finansowe. Często (16% wskazań respondentów) najważniejsza okazuje się jednak możliwość uczestniczenia w bardzo interesującym projekcie. Respondenci cenią również możliwość pracy zdalnej (9%), dogodny czas rozpoczęcia projektu (8%) oraz możliwość pracy za granicą (5%). Specjaliści i menedżerowie nie powinni mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia kontraktowego spełniającego te kryteria w wystarczającym stopniu. Większość respondentów poproszonych o generalną ocenę warunków współpracy na zasadzie kontraktu uznało je za satysfakcjonujące.

Prawie wszyscy kontraktorzy IT są usatysfakcjonowani otrzymywanym wynagrodzeniem. W przypadku 41% respondentów osiągane zarobki wahają się w granicach 5000-10 000 PLN netto miesięcznie. Wysoki odsetek respondentów (27%) osiąga całkowite miesięczne wynagrodzenie netto w granicach 10 000-15 000 PLN netto miesięcznie. “Co ciekawe, wysoki odsetek zadowolonych specjalistów i menedżerów notujemy niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia – świadczy to o tym, że kontraktorzy uważają, że są wynagradzani adekwatnie do swoich kwalifikacji i umiejętności” – komentuje Justyna Mazur, menedżer Antal International odpowiadająca za usługę zatrudnienia zewnętrznego, w tym również IT. Warto zwrócić uwagę, że choć kontraktorzy IT są bardzo usatysfakcjonowani perspektywami rozwoju, nie zadowalają ich możliwości awansu. “Jest to spowodowane tym, że o ile praca przy różnorodnych projektach, możliwość uczenia się od różnych specjalistów przekłada się na znaczny rozwój kwalifikacji, o tyle awans podczas zatrudnienia projektowego jest trudny. Specjalista bądź menedżer jest zatrudniany na dane stanowisko w ramach doświadczenia, jakie posiada. Jeśli nie awansuje podczas trwania często kilkumiesięcznego projektu, trudno jest mu uzyskać awans przy starcie kolejnego projektu.” – komentuje Anna Teodorowska, konsultantka Antal International, specjalizująca się w rekrutacji kontraktorów z obszaru IT.

Kontraktor – czyli kto?

91% respondentów to mężczyźni, a 9% to kobiety. Tak duża dysproporcja wynika między innymi z charakterystyki samej branży IT. W Europie, jak również w Polsce, odsetek kobiet studiujących kierunki informatyczne jest nadal niewielki. Z badań GUS wynika, że tylko co dziesiąty student na kierunkach informatycznych to kobieta. Większość kontraktorów (54%) to ludzie młodzi, w wieku 31-40 lat, ale już mający za sobą pierwsze doświadczenia zawodowe i początki kariery. Również wysoki odsetek respondentów (24%) należy do przedziału wiekowego 26-30 lat.

“Młodzi specjaliści i menedżerowie bardziej cenią sobie elastyczność pracy i różnorodność projektów, ponieważ pozwala im to zdobyć bogate doświadczenia przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Przedstawiciele pokolenia Y łatwo przystosowują się do różnych warunków pracy i urozmaiconych zadań – to immanentna cecha tego pokolenia.” — komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Na kontrakt do Niemiec?

Polscy kontraktorzy poszukiwani są przez pracodawców zarówno na polskim, jak i niemieckim rynku pracy. Ich kwalifikacje są wysoko cenione – znajduje to odzwierciedlenie w proponowanych wynagrodzeniach, które w Niemczech są dużo wyższe niż w Polsce. ”

Kontraktorzy z Polski są chętnie zatrudniani, przede wszystkim w branżach Inżynieria i IT. Ich wynagrodzenia zaczynają się zwykle od 100 euro dziennie, a ich górna granica uzależniona jest od doświadczenia kontraktora i branży.” — zauważa Max Price, dyrektor zarządzający Antal International w Niemczech.

“Contracting w Niemczech jest trendem wzrostowym nie tylko w branży IT, dotyczy zasadniczo wszystkich wolnych zawodów technicznych nie podlegających regulacjom branżowym (techników, projektantów designu, osób zajmujących się konstrukcją np. w branży motoryzacyjnej i lotniczej, a także handlowców i menedżerów różnego szczebla.” — dodaje Katarzyna Soszka-Ogrodnik, rzecznik prasowy Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

W Niemczech “contracting” rozumiany jest jako umowa dotycząca realizacji projektu dla jednego zleceniodawcy podobnie jak w Polsce. Natomiast, o ile w Polsce zatrudnienie o charakterze kontraktowym wśród specjalistów i menedżerów może być oparte o różne formy zatrudnienia bądź współpracy, w Niemczech w większości przypadków forma zatrudnienia jest ograniczona do umowy o pracę na czas określony (czas realizacji projektu), w której precyzyjnie opisany jest zakres obowiązków i harmonogram czasowy.

“Contracting w Niemczech, jako forma prawna zatrudnienia, odpowiada w największym stopniu kontraktom menedżerskim w Polsce i nie należy tej formy zatrudnienia także mylić z niemieckimi odpowiednikami umowy o dzieło (Werkvertrag) i zlecenia (Dienstvertrag).” — podkreśla Katarzyna Soszka-Ogrodnik, rzecznik prasowy Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Gdy natomiast usługodawca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą i świadczy usługi dla wielu usługobiorców jako niezależny freelancer, może realizować projekt w ramach kontraktu, rozliczając się w oparciu o faktury, baz nawiązania stosunku pracy. Wtedy nie ma znaczenia, czy realizacja kontraktu przebiega w siedzibie zleceniodawcy, czy w systemie home-office. Warto pamiętać, że w przeciwnym przypadku, tj. jeśli usługodawca wykonuje usługi dla jednego zleceniodawcy, zwłaszcza, jeśli działa w oparciu o dokładne wskazówki w zakresie realizacji zleconego projektu, organy skarbowe traktują tę formę zatrudnienia jako ukrytą pod działalnością gospodarczą formę umowy o pracę.

Jak podkreśla Anna Kardymowicz, menedżer działu Doradztwa Personalnego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, z obserwacji aktualnych tendencji na rynku pracy w Niemczech oraz doświadczeń rekrutacyjnych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej wynika, iż ponad 50% kandydatów na stanowiska handlowe oraz menedżerskie różnego szczebla wykazuje zainteresowanie i preferuje współpracę na zasadzie kontraktów.