Adwokaci protestują przeciwko porozumieniu ACTA

Przepisy prawa mające zapewnić ochronę własności intelektualnej, muszą godzić pożądaną skuteczność z zapewnieniem poszanowania praw i swobód obywatelskich, w przeciwnym razie mogą naruszać zasady demokratycznego państwa prawa — jak czytamy w uchwale Okręgowej Rady Adwokackiej.
Adwokaci protestują przeciwko porozumieniu ACTA
Adwokaci mówią 'NIE!'

Adwokaci mówią ‘NIE!’

Prawnicy, a więc osoby które potem będą zmuszone dostosować się do ACTA reprezentując obywateli przed sądem, są zdania, że ACTA napisane jest w sposób na tyle niejasny i ogólny, że bez trudności można w nim znaleźć furtki do naruszenia wolności słowa i praw jednostki.

Dodatkowo, adwokaci wyrazili swoje zaniepokojenie faktem, że to międzynarodowe porozumienie nie zostało poddane jakiejkolwiek analizie. . –

Porozumienie nie zostało poddane konsultacjom społecznym, w tym nie zostało zaopiniowane przez środowiska zajmujące się ochroną wolności słowa, praw i swobód obywatelskich — czytamy.

Uwaga:

z uwagi na problem techniczny, jaki wystąpił na portalu, musieliśmy usunąć newsa i umieścić go na nowo. Niestety, komentarze przepadły. Nie usunęliśmy ich z premedytacją. Jeżeli ktoś ponownie chce zabrać głos, zachęcamy i przepraszamy za niedogodności.