Co to jest chmura prywatna?

Niezależnie, czy tworzysz własne centrum danych, czy wykorzystujesz hosting w zewnętrznej serwerowni, prywatna chmura zapewni skalowalność i elastyczność niezbędną do zmiany sposobu dostarczania usług biznesowym użytkownikom.
Co to jest chmura prywatna?

Prywatna chmura ma zazwyczaj następujące cechy:

Pula zasobów.

W chmurze prywatnej zasoby tworzą wspólna pulę dla wszystkich jednostek biznesowych, aby zwiększyć efektywność i wykorzystać efekt większej skali. Umożliwiając współdzielenie zasobów przez wielu użytkowników, dział IT może osiągnąć większą utylizację zasobów i lepszą efektywność wykorzystania infrastruktury.

Elastyczność.

Znajdujące się we wspólnej puli zasoby przydzielonej do poszczególnych usług mogą być automatycznie rozszerzone lub ograniczone. To oznacza, że usługi IT mogą być szybko skalowane w górę lub w dół, by spełnić oczekiwania użytkowników biznesowych.

Samoobsługa.

W środowisku cloudowym zarówno użytkownicy, jak i dostawcy usług, konfigurują i zarządzają usługami IT poprzez interaktywny portal lub system, który pozwala na automatyczne przydzielanie usług.

Kontrola i personalizacja.

Prywatna chmura jest zbudowana na zasobach przeznaczonymi wyłącznie dla danej firmy czy organizacji. Dzięki temu można sprawować większą kontrolę na architekturą cloudową i personalizować ją w zależności od potrzeb.