“Specjalistów IT zatrudnimy od zaraz”

Celem badań była diagnoza potrzeb branży IT w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwa personalnego, które odzwierciedlają prognozy dotyczące rozwoju całej branży w 2012 r. — podkreśla Anna Wicha, Dyrektor Generalny Adecco Poland. – W związku z tym
Współpraca przy zwalczaniu piractwa i podróbek może (ale nie musi) godzić w interesy konsumentów
Współpraca przy zwalczaniu piractwa i podróbek może (ale nie musi) godzić w interesy konsumentów
Nadal najbardziej poszukiwanym pracownikiem w branży jest programista

Nadal najbardziej poszukiwanym pracownikiem w branży jest programista

, że staramy się stale dostosowywać swoją ofertę do zmieniających się potrzeb rynku, zależało nam na tym pozyskać bieżące informacje na temat preferencji obecnych i potencjalnych klientów.

Wyniki pozwoliły nam ustalić m.in. jakie profile kandydatów będą najbardziej pożądane przez pracodawców z tego sektora oraz jakie są ich potrzeby i bariery w zakresie zatrudnienia oraz bieżącej współpracy z takimi firmami jak Adecco. Z naszych analiz wynika, że rozwojowi branży IT w 2012 r. będą sprzyjały inwestycje w centra BPO, ITO, które będą ukierunkowywały się w stronę bardziej skomplikowanych operacji niż te, które świadczą obecnie.

W ciągu nadchodzących 12 miesięcy, 68% badanych przedsiębiorstw z branży IT planuje zatrudnić nowych pracowników. Nadal najbardziej poszukiwanym pracownikiem w branży jest programista – 46% badanych wskazało na tą potrzebę. 14% badanych deklaruje chęć poszukiwania pracowników na stanowisko handlowiec, a 10% na specjalista do spraw wdrożeń.

W ramach badania zapytano przedstawicieli firm również jakie stanowiska są szczególnie trudne do obsadzenia. Trudności napotkano w rekrutacji odpowiednich osób na stanowisko programisty (24% wskazań). Wart uwagi jest również fakt, że następne w kolejności trudności obsadzenia wymieniono stanowisko handlowca (9% wskazań). Warto wskazać, iż mimo że nie jest ono bezpośrednio związane z zadaniami merytorycznymi w branży IT (jak produkcja oprogramowania czy też realizacja usług z tego zakresu) to jednak może być jednym z kluczowych pozycji w firmie.

Charakterystyka prowadzonych rekrutacji

Oczekiwania co do kandydatów w branży IT są bardzo wysokie, dlatego sam proces rekrutacji jest dosyć długotrwały, wymagający posiadania umiejętności wyławiania potencjalnych kandydatów z rynku. W związku z tym, sposoby dotarcia do kandydatów muszą być również zróżnicowane i niestandardowe. Zgodnie z odpowiedziami respondentów, 97% z nich poszukuje nowych pracowników za pośrednictwem Internetu. Następną w kolejności stosowania metodą pozyskiwania nowych pracowników jest propagowanie informacji o wolnych stanowiskach do obsadzenia wśród znajomych i własnych pracowników. Wykorzystanie nieoficjalnych kanałów takich jak sieci znajomości jako drugiego po Internecie, źródła pozyskiwania nowych pracowników, może wskazywać na specyfikę procesów rekrutacyjnych zachodzących w branży IT. Możliwe, że rekrutacja najbardziej poszukiwanych pracowników w branży IT takich jak programiści, testerzy, developerzy wymaga niestandardowych działań. Dlatego aż 63% badanych firm wskazało, iż do rekrutacji pracowników stosowali inne niż standardowe metody rekrutacji – opierając się na propagowaniu informacji wśród znajomych.

Outsourcing usług doradztwa personalnego
K

olejna część badania Adecco dotyczy analizy skali korzystania z usług firm doradztwa i outsourcingu personalnego w branży IT. Ponad połowa badanych firm IT (56%) deklaruje posiadanie doświadczeń we współpracy z firmami oferującymi swe usługi obszarze HR.

Wśród firm, które korzystały z usług podmiotów oferujących doradztwo personalne najbardziej popularną usługą jest rekrutacja i selekcja pracowników na stałe (79% wskazań). Należy wskazać na dwie kolejne ważne usługi w zakresie HR, z których korzystają firmy w branży IT. Jest to Direct & Executive Search (popularnie zwane Headhuntingiem) oraz rekrutacja pracowników tymczasowych (odpowiednio 21% i 18%).

Analiza powodów korzystania z trzech najbardziej popularnych w branży IT usług outsourcingu w zakresie HR wskazała, iż w zakresie usługi rekrutacji i selekcji pracowników największe znaczenie ma gwarancja firmy rekrutacyjnej na wykonaną usługę oraz oszczędność czasu i pieniędzy zaangażowanych w proces rekrutacyjny. Wśród tych firm z branży IT, które korzystały lub nadal korzystają ze wsparcia zewnętrznego z usług w zakresie HR rozpowszechniony jest wysoki poziom zadowolenia z dostarczanych usług. 77% korzystających z tych usług deklaruje, iż spełniają one ich oczekiwania (połączone wypowiedzi “w wysokim stopniu spełnia oczekiwania” i “raczej spełnia oczekiwania”). Tylko dla 7% korzystających z tych usług, wsparcie zewnętrznych firm jest niezadowalające.

Informacje o badaniu

Raport “Potrzeby polskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim oraz doradztwa personalnego w branży IT w 2012 r.” powstał w oparciu o badania PMR Research na zlecenie Adecco Poland. W ramach badania zrealizowano łącznie 102 efektywnych wywiadów w ramach badania ilościowego prowadzonego przy wykorzystaniu wywiadów telefonicznych ze wspomaganiem komputerowym (CATI). Wśród firm, które wzięły udział w badaniu 40% stanowiły firmy zatrudniające od 51 do 99 pracowników, natomiast 1/3 badanych to przedsiębiorstwa zatrudniające od 100 do 249 pracowników. 27% firm znajdujących się w próbie to przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób.