Chcą rozsądnie korzystać z sieci, ale z rodzicami

Wyniki pokazują, ze polscy rodzice wciąż znacznie rzadziej niż ich europejscy koledzy podejmują działania, których celem jest zapewnienie dzieciom warunków do bezpiecznego korzystania z Internetu. Wielu z nich nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że powinno i mogłoby zrobić cokolwiek w tym zakresie. Z jednej strony wiąże się to z tym, iż nie są świadomi zagrożeń, które ich dzieci napotykają w sieci. Z drugiej, wciąż nie mają wystarczających umiejętności – korzystają z Internetu w mniejszym stopniu niż ich podopieczni, a co za tym idzie, nie dość sprawnie posługują się technologicznymi rozwiązaniami umożliwiającymi bezpieczne surfowanie po sieci. Zdaniem dr Lucyny Kirwil, psychologa społecznego i koordynatora polskich badań w ramach Kids Online II, niepokoje związane z coraz częstszym użytkowaniem Internetu przez dzieci można obniżyć poprzez działania o charakterze edukacyjnym. Kirwil wskazuje na istniejącą dużą rozbieżność między potrzebami najmłodszych, wyraźnie oczekujących wsparcia od rodziców, a aktywnością ich opiekunów na tym polu. Jak podkreśla badaczka, polskie dzieci postrzegają Internet jako źródło pozytywnych doświadczeń. Chcą coraz bezpieczniej, odpowiedzialniej i bardziej twórczo korzystać z jego dobrodziejstw, ale wspólnie z rodzicami. Nie będzie to możliwe, jeśli ci ostatni nie nauczą się korzystania z Internetu i możliwości, jakie daje wirtualny świat.
We wrześniu, chłopcy są o 60 procent bardziej narażeni na monitorowanie ich konta Facebooka, niż dziewczyny
We wrześniu, chłopcy są o 60 procent bardziej narażeni na monitorowanie ich konta Facebooka, niż dziewczyny
Z mamą lepiej. Z tatą też.

Z mamą lepiej. Z tatą też.

Naukowcy zwracają uwagę na jeszcze jeden aspekt – spektrum wirtualnych zagrożeń zmienia się na tyle szybko, że i dzieci nie są dość dobrze przygotowane na to, by sobie z nimi radzić. Zwiększają je cieszące się ogromną popularnością telefony komórkowe, smartfony, palmtopy, konsole, notebooki czy iPady, które oferują różne oprogramowanie i dają użytkownikom nowe możliwości korzystania z Internetu, w tym dostęp do serwisów społecznościowych. Zdaniem badaczy odsetek najmłodszych użytkowników sieci i technologii mobilnej w Polsce jest wciąż niższy niż w wielu krajach europejskich. Dlatego mogą oni gorzej niż ich rówieśnicy z zachodnich krajów, radzić sobie z nieznanymi wcześniej zagrożeniami jakie niosą nowe aplikacje dodawane do urządzeń mobilnych.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie projektu: www.eukidsonline.net. Rozdział 5 raportu prezentuje porównania między krajami europejskimi oraz rekomendacje dla poszczególnych państw. Koordynatorem całego projektu jest profesor Sonia Livingstone z London School of Economics and Political Science.

Więcej:dzieci