Podsumowanie trendów na rynku e-handlu

W raporcie “E-commerce w Polsce 2011” zaprezentowano również opinie sklepów internetowych na temat sytuacji na rynku i perspektyw jego rozwoju. Partnerem tej części raportu jest porównywarka cen Okazje.info.
Polscy internauci chętnie kupują online i korzystają z oferty serwisów ogłoszeniowych, wykorzystują do zakupów urządzenia mobilne, a za towary płacą za pomocą systemów płatności internetowej
Polscy internauci chętnie kupują online i korzystają z oferty serwisów ogłoszeniowych, wykorzystują do zakupów urządzenia mobilne, a za towary płacą za pomocą systemów płatności internetowej
Polscy internauci chętnie kupują online i korzystają z oferty serwisów ogłoszeniowych, wykorzystują do zakupów urządzenia mobilne, a za towary płacą za pomocą systemów płatności internetowej

Polscy internauci chętnie kupują online i korzystają z oferty serwisów ogłoszeniowych, wykorzystują do zakupów urządzenia mobilne, a za towary płacą za pomocą systemów płatności internetowej

Od kilku fal badania ponad 2/3 badanych internautów (w obecnej fali 70 proc.) deklaruje, że dokonywało już zakupów online. Wśród najczęściej wskazywanych przez internautów zalet kupowania w sieci są: oszczędność pieniędzy (wskazana przez 38 proc. korzystających z zakupów online), możliwość nabycia produktów najwyższej jakości (17 proc.) oraz oszczędność czasu (15 proc.).

Z potrzebą oszczędzania czasu wiąże się zjawisko dotyczące aukcji internetowych – coraz więcej osób, które z nich korzysta, wybiera częściej opcję “kup teraz” niż licytuje. Takie zachowanie deklaruje 85 proc. badanych, którzy korzystają z serwisów aukcyjnych. Z kolei z poszukiwaniem przez internautów jak najlepszych cen wiąże się rosnąca popularność takich narzędzi e-commerce, jak porównywarki cen (korzystanie z nich deklaruje 56 proc. kupujących online), serwisy z opiniami użytkowników (53 proc.) oraz serwisy zakupów grupowych (18 proc.).

Opinie internautów na temat najważniejszych cech zakupów różnią się w zależności od płci. Kobiety częściej deklarują przywiązywanie wagi do przyjemności z zakupów i oszczędności pieniędzy. Mężczyźni zwracają większą uwagę na jakość produktów i oszczędzanie czasu na zakupach.

W zachowaniu internautów biorących udział w badaniu zaobserwowano jeszcze jeden ciekawy wzorzec – sprawdzanie produktów w tradycyjnych sklepach, a potem kupowanie online. Takie zachowanie deklarowali częściej mężczyźni, osoby z małej i średniej wielkości miast.

Jeśli decydujemy się na zakup w sieci, coraz chętniej wybieramy płatność za pomocą systemów płatności internetowych, m.in. DotPay czy PayPal. W przypadku e-sklepów odsetek osób, którym zdarzyło się płacić poprzez system płatności wzrósł do 23 proc. (wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do poprzedniej fali badania). Wśród użytkowników aukcji internetowych odsetek wybierających płatności internetowe wyniósł 22 proc. (wzrost o 6 p.p. w porównaniu z poprzednią falą).

O tym, że polscy internauci są coraz bardziej zaznajomieni z różnymi sposobami dokonywania zakupów online świadczy również coraz częstsze wykorzystywanie do tego celu urządzeń mobilnych. Odsetek osób, które dokonały zakupów korzystając z urządzenia mobilnego w stosunku do ubiegłego roku wzrósł o 6 punktów procentowych i wyniósł 16 proc.

W porównaniu do poprzedniej fali raportu “E-commerce w Polsce”, w 2011 r. możemy zaobserwować rosnącą znajomość serwisów zakupów grupowych wśród internautów. W poprzedniej fali badania 60 proc. spośród tych internautów, którzy słyszeli o zakupach grupowych, nie znało nazwy żadnego serwisu. Obecnie odsetek ten zdecydowanie obniżył się i wynosi 20 proc. Największą znajomość wśród internautów odnotowały serwisy: Groupon.pl (66 proc.), Citeam.pl (38 proc.) oraz Grouper (26 proc.). Z zakupów grupowych częściej korzystają osoby w wieku 25-34 lata, z wykształceniem wyższym, które dobrze oceniają swoją sytuację materialną, o dochodach 3-5 tys. PLN.

W najnowszej edycji raportu “E-commerce w Polsce” po raz pierwszy przedstawiono wyniki popularności serwisów ogłoszeniowych online – korzysta z nich jedna trzecia kupujących online. Liderami w rankingu są: Gratka.pl, Tablica.pl oraz Gumtree.pl. Z serwisów ogłoszeń online, częściej korzystają internauci w wieku 20-24 lata, o dochodach poniżej 1 tys. PLN lub między 2-3 tys. PLN.

Część raportu “E-commerce w Polsce” dotycząca preferencji internautów powstała na podstawie analizy danych zebranych za pośrednictwem ankiet internetowych w okresie od 22 listopada 2011 do 20 grudnia 2011.

W tegorocznej edycji raportu “E-commerce” została wyodrębniona część dotycząca opinii e-sklepów na temat sytuacji na rynku. Badanie zostało zrealizowane we współpracy z porównywarką cen Okazje.info. Zaproszenia do badania zostały wysłane do losowej grupy e-sklepów z blisko 5000 sklepów internetowych współpracujących z tą porównywarką.

Sklepy internetowe biorące udział w badaniu w większości pozytywnie oceniają swoją kondycję finansową i aktualną sytuację na rynku. Wiele z nich deklarowało zdecydowany lub umiarkowany wzrost zysków i obrotów.

Ponadto blisko 40 proc. ankietowanych sklepów uważa, że sytuacja na rynku e-commerce jest lepsza niż w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, a 34 proc. sklepów uznało, że sytuacja się nie zmieniła.

Z danych zgromadzonych w raporcie wynika, że sklepy internetowe pomimo dobrych nastrojów, nie spoczywają na laurach, ale podejmują aktywne działania związane z pozyskaniem nowych klientów i utrzymaniem dotychczasowych. Wprowadzają nowe metody płatności – blisko 75 proc. badanych sklepów udostępnia płatność za pomocą systemów płatności internetowych.

Część raportu “E-commerce w Polsce” prezentująca opinie sklepów internetowych powstała na podstawie analizy odpowiedzi udzielonych przez sklepy współpracujące z porównywarką cen Okazje.info od 14 listopada 2011 do 16 grudnia 2011 r.

Oprócz prezentowanych powyżej informacji, w najnowszej edycji raportu “E-commerce w Polsce” można znaleźć również m.in. dane na temat: planowanych przez sklepy działań marketingowych, źródeł informacji o sklepach i aukcjach, najpopularniejszych wśród internautów sklepach i serwisach aukcyjnych, serwisach zakupów grupowych i serwisach ogłoszeń online, rodzaju towarów najczęściej kupowanych przez internautów, a także charakterystykę demograficzną internautów kupujących w sieci.