Przewodnik po Microsoft Lync Online

Za pomocą Office'a 365 łatwo przeprowadzać wideokonferencje i pozostać w kontakcie ze współpracownikami

Usługa Lync Online pozwala przekształcić obecną, zawodną komunikację ze

współpracownikami, klientami i partnerami w komunikację stymulującą współpracę i efektywność, dzięki przeniesieniu całej usługi do chmury. Dostęp do niej jest zawsze, niezależnie od tego gdzie się znajdujemy i z jakiego komputera korzystamy. Ułatwia ona również administratorom technologii informatycznych kontrolowanie uprawnień użytkowników i zasad, umożliwiając równocześnie ograniczenie kosztów infrastruktury.

Główne funkcje Microsoft Lync Online to:

  • Komunikowanie się przy użyciu wiadomości błyskawicznych, połączeń wideo i spotkań online.
  • Ułatwione przejście od wiadomości błyskawicznych do spotkań online z dźwiękiem, wideo i szybkim udostępnianiem ekranu.
  • Prezentacje online dla klientów i współpracowników z przesyłaniem dźwięku, obrazu wideo, udostępnianiem ekranu oraz wirtualną tablicą.
  • Zapraszanie kontaktów zewnętrznych i ułatwione przyłączanie ich do spotkań online przy użyciu klienta macierzystego lub opartego na sieci Web.
  • Przeglądanie informacji o obecności poszczególnych osób i szybkie komunikowanie się przy użyciu programów pakietu Office, takich jak Microsoft Outlook i Office SharePoint.
  • Komunikowanie się z zewnętrznymi organizacjami korzystającymi z oprogramowania Lync — przy użyciu wiadomości błyskawicznych oraz połączeń audio i wideo za pośrednictwem federacji Lync.
  • Komunikacja z użytkownikami, których kontakty znajdują się w programie Windows Live Messenger, przy użyciu wiadomości błyskawicznych oraz połączeń audio i wideo bezpośrednio z programu Lync.
  • Odpowiadanie na wiadomości e-mail przy użyciu wiadomości błyskawicznej lub połączenia audio w celu szybszego i bardziej efektywnego rozwiązywania problemów.

Usługa Lync Online współdziała z dostawcami usług konferencji audio, aby umożliwić użytkownikom łatwe dołączenie do spotkań w programie Lync przy użyciu dowolnego telefonu.