Pulpit – wirtualizacja i zarządzanie

Pulpit – wirtualizacja i zarządzanie

Rozwiązania Microsoftu do wirtualizacji Pulpitu (Microsoft Desktop Virtualization) i zarządzania Pulpitami wykorzystują funkcje i narzędzia wprowadzone w Windows Server Hyper-V, Microsoft Desktop Optimization Pack i System Center, by ułatwić działom IT dostarczanie elastycznego środowiska pracy użytkownikom, którzy chcą pracować z dowolnego miejsca na wybranym przez siebie urządzeniu, wewnątrz lub na zewnątrz sieci korporacyjnych. Rozwiązania te zapewniają spersonalizowane, spójne i bezpieczne środowisko dla użytkowników, a także zwiększają ochronę poufnych danych firmowych poprzez scentralizowaną kontrolę dostępu.

Ponadto Microsoft Desktop Virtualization pomaga uprościć zarządzanie poprzez ujednolicenie zadań IT zarówno w zakresie fizycznych, jak i wirtualnych zasobów. Możliwe jest natychmiastowe dostarczanie korporacyjnych aplikacji i Pulpitów, by użytkownicy szybciej mogli z nich korzystać. Współdziałając z narzędziami do zarządzania w System Center, Microsoft Desktop Virtualization automatycznie wykrywa konfigurację urządzeń i parametry sieci, aby dostarczać najbardziej dopasowane usługi dla każdego użytkownika.

Microsoft oferuje szeroki zakres opcji wirtualizacji Pulpitu, by sprostać unikatowym oczekiwaniom użytkowników biznesowych i działów IT, w tym wirtualizację systemu operacyjnego i aplikacji. Microsoft Desktop Virtualization zapewnia podstawową funkcjonalność na już wykorzystywanej platformie. Gdy połączy się to z dodatkowymi usługami zintegrowanego zarządzania, będzie można wykorzystać istniejącą infrastrukturę nie tylko dziś, ale także w przyszłości.

Wirtualizacja systemu operacyjnego:

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) jest alternatywnym modelem dostarczania Pulpitu, który umożliwia dostęp do Pulpitów działających w centrum danych. Wirtualne maszyny Hyper-V działają w centrum danych i zapewniają rozbudowany interfejs użytkownika dostarczany do dowolnego urządzenia poprzez bezpieczny protokół. Pakiet VDI Microsoftu umożliwia zarządzanie fizycznymi i wirtualnymi Pulpitami z poziomu jednej konsoli, jednocześnie zapewniając dużą elastyczność wdrażania hostowanych Pulpitów i aplikacji.

Wirtualizacja sesji:

Usługa zdalnego pulpitu pozwala na sesyjny dostęp do Pulpitów lub aplikacji, nadający się dla pracowników przydzielonych do prostych lub czasowych zadań. Pozwala to na obsługę wielu użytkowników przy ograniczonej personalizacji lub izolacji. Pakiet Microsoft VDI Premium Suite pozwala na wdrożenie zarówno rozwiązań opartych na sesjach, jak i VDI przy użyciu tej samej wspólnej infrastruktury, co zapewnia efekt synergii i oszczędność kosztów.

Wirtualizacja aplikacji:

W środowisku fizycznym każda aplikacja uzależniona jest od systemu operacyjnego, dla którego jest przeznaczona. Niezgodność aplikacji i systemu operacyjnego może być rozwiązana przez wirtualizację serwera albo wirtualizację prezentacji. Jeśli jednak niezgodność występuje między dwoma aplikacji zainstalowanymi w tej samej instancji, niezbędna jest wirtualizacja aplikacji. Wirtualizacja aplikacji pozwala na izolowanie poszczególnych programów od systemu operacyjnego i innych aplikacji, eliminuje konflikty między aplikacjami i sprawia, że nie ma konieczności instalowania aplikacji na komputerach PC.

Główne korzyści z rozwiązania Microsoft Desktop Virtualization:

  • bezpieczny dostęp do Windows z dowolnego urządzenia, w tym niektórych urządzeń działających pod kontrolą innych systemów
  • bezpieczny dostęp do swoich aplikacji, danych i osobistych ustawień z dowolnego komputera w firmie
  • maksymalne wykorzystanie inwestycji w sprzęt dzięki dostępowi do wielu instancji Windows z jednego urządzenia
  • zapewnienie spójności środowiska IT poprzez centralizację danych firmowych i kontrolę dostępu użytkowników
  • zwiększenie ciągłości biznesowej poprzez zapewnienie nieprzerwanego dostępu do firmowych aplikacji i danych
  • szybsze dostarczanie wirtualnych aplikacji i Pulpitów w zależności od tożsamości i roli użytkownika
  • scentralizowane i ujednolicone zarządzanie środowiskami fizycznymi i wirtualnymi.