TNS OBOP będzie przepytywać Polaków na… Naszej Klasie

Połączenie sił obu firm ma zagwarantować niespotykaną dotąd skalę korzyści dla klientów. Największe atuty badawcze Naszej Klasy – prawie 12-milionowy, dokładnie opisany operat oraz wiedza na temat rozwiązań online spotykają się z doświadczeniem w prowadzeniu badań konsumenckich, ich zastosowaniu w biznesie, a także rozbudowanym portfolio narzędzi badawczych TNS OBOP.
TNS OBOP będzie przepytywać Polaków na… Naszej Klasie
TNS OBOP i Nasza Klasa powołują Connect

TNS OBOP i Nasza Klasa powołują Connect

Od marca 2011r. TNS OBOP i Research.NK (wydzielony zespół ds. badań rynku w Naszej Klasie) prowadzą testy porównawcze badań rynku przeprowadzanych metodami tradycyjnymi oraz za pomocą Internetu. Celem testów jest przedstawienie klientom klarownych rekomendacji w dziedzinie doboru odpowiednich technik w konkretnych sytuacjach marketingowych oraz przygotowanie wspólnej, kompleksowej oferty badawczej Connect, bazującej na e-społeczności. W konstrukcji oferty szczególny nacisk kładziony jest na dostęp do wąskich grup celowych, jak np. przedstawicieli trudno dostępnych grup społecznych i zawodowych, czy też klientów produktów o niewielkiej penetracji rynkowej.

Po formalnym połączeniu TNS OBOP i TNS Pentor w kwietniu br., współpraca z Naszą Klasą w zakresie badań online będzie kontynuowana przez TNS Polska, który włączy rozwiązania badawcze Connect do swojej oferty.