Do 2016 roku będziemy przesyłać rocznie 130 eksabajtów danych przez mobilny Internet

Według raportu Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast na lata 2011-2016, ogólnoświatowy ruch w sieciach mobilnych wzrośnie w tym okresie aż 18-krotnie i osiągnie w roku 2016 wartość 10,8 eksabajta miesięcznie, czyli 130 eksabajtów rocznie.
Do 2016 roku będziemy przesyłać rocznie 130 eksabajtów danych przez mobilny Internet
Za 4 lata będziemy często korzystać z Internetu w komórkach

Za 4 lata będziemy często korzystać z Internetu w komórkach

Prognozowane dynamiczne zwiększenie ruchu mobilnego będzie efektem m.in. przewidywanego gwałtownego wzrostu

liczby urządzeń do obsługi mobilnego Internetu, która przekroczy liczbę mieszkańców Ziemi

(wg ONZ szacowana liczba ludności w 2016 r. to 7,3 miliarda). Według prognoz firmy Cisco w latach 2011-2016 wielkość ogólnoświatowego ruchu mobilnego przekroczy trzykrotnie wielkość transmisji danych w sieciach stacjonarnych.

Prognoza przewiduje, że roczny ogólnoświatowy ruch w sieciach mobilnych wzrośnie do 130 eksabajtów, co odpowiada:

  • 33 miliardom dysków DVD,
  • 4,3 biliardom plików dźwiękowych MP3,
  • 813 biliardom wiadomości tekstowych SMS.

Eksabajt to jednostka informacji odpowiadająca pamięci o wielkości 1 tryliona bajtów.

Powyższe wartości wzrostu ruchu w sieciach mobilnych odpowiadają złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej w podanym okresie 78%. Sam przyrost ruchu w mobilnym Internecie w latach 2015-2016 przekroczy trzykrotnie szacowaną wielkość transmisji w całym mobilnym Internecie w roku 2012. Na tak znaczący wzrost ma wpływ kilka tendencji:

  1. Więcej danych w transmisji strumieniowej: ponieważ użytkownicy coraz częściej chcą korzystać z treści dostępnych na żądanie i transmitowanych strumieniowo, a nie tylko informacji pobieranych z sieci na lokalne urządzenia, ruch mobilny w chmurze wzrośnie 28-krotnie w okresie od 2011 do 2016 roku, co odpowiada złożonej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 95%.
  2. Większa liczba połączeń mobilnych: w roku 2016 będzie działać ponad 10 miliardów urządzeń mobilnych podłączonych do Internetu, co obejmie także moduły M2M (ang. machine-to-machine), liczba ta przekroczy prognozowaną na 7,3 miliarda liczbę ludi na Ziemi w 2016 r. Jednym z przykładów zastosowań M2M jest wykorzystanie sieci bezprzewodowych do aktualizacji cyfrowych bilbordów. Dzięki temu reklamodawcy mogą wyświetlać różne informacje w zależności od pory dnia albo dnia tygodnia i szybko wprowadzać zmiany w skali globalnej, np. aktualizować ceny paliwa.
  3. Wzrost mocy obliczeniowej urządzeń: urządzenia mobilne są coraz bardziej zaawansowane; mogą przetwarzać więcej danych i generować większy ruch. Ruch wygenerowany przez urządzenia typu tablet wzrośnie w latach 2011-2016 62-krotnie — jest to najwyższy wskaźnik spośród wszystkich kategorii sprzętowych uwzględnianych w prognozie. Same tablety podłączone do sieci mobilnych w 2016 roku będą generować czterokrotnie więcej ruchu (1 EB miesięcznie) niż cała globalna sieć mobilna w roku 2010 (237 PB miesięcznie).
  4. Większa szybkość transmisji mobilnej: Szybkość połączenia z siecią mobilną to jeden z najważniejszych czynników umożliwiających zwiększenie ruchu mobilnego. Wzrost szybkości oznacza wzrost wykorzystania sieci. Według prognoz Cisco szybkość sieci mobilnych (w tym sieci 2G, 3G i 4G) wzrośnie od 2011 do 2016 roku dziewięciokrotnie.
  5. Więcej materiałów wideo: użytkownicy mobilni oczekują możliwie najlepszej jakości przesyłanych treści, a to oznacza także materiały wideo, które w roku 2016 będą stanowiły 71% danych w sieciach mobilnych.

Prognoza Cisco przewiduje również, że w 2016 roku 71% używanych smartfonów i tabletów (1,6 miliarda egzemplarzy) będzie w stanie komunikować się z siecią mobilną IPv6. W odniesieniu do całego rynku — do roku 2016 39% wszystkich urządzeń mobilnych (ponad 4 miliardy) będzie już mogło obsługiwać protokół IPv6.