Zaufanie do kopii zapasowych rośnie

Acronis Global Disaster Recovery Index 2012

Acronis Global Disaster Recovery Index 2012

Acronis Global Disaster Recovery (DR) Index to coroczny wskaźnik, który mierzy poziom zaufania firm do ich operacji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii oraz obrazuje możliwości przedsiębiorstw na całym świecie w tym zakresie.

Pomimo, że rok 2011 był jednym z najbardziej burzliwych w ostatnim czasie, firmy na całym świecie wykazują wzrost zaufaniu do własnych możliwości w zakresie tworzenia kopii zapasowych, a następnie odzyskania danych i systemów IT po awarii.

Jak wynika z raportu Acronis Global Disaster Recovery Index 2012, firmy są średnio o 14% bardziej pewne co do swoich możliwości do backupu i odzyskiwania danych po awarii, w porównaniu do wyników uzyskanych w poprzednim badaniu. Kluczem do tego wzrostu jest zaobserwowana poprawa w zakresie posiadanych zasobów (narzędzia / środowisko) oraz odpowiednich technologii do pracy. Zaufanie w tych dwóch kategoriach wzrosło ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. U podstaw wzrostu zaufania leży fakt, że 66% badanych przedsiębiorstw sprawdza plany tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii bardziej regularnie. Prawdopodobnie jest to konsekwencją katastrofalnych klęsk żywiołowych, jakie dotknęły większość regionów w 2011 r. (destrukcyjne powodzie w Australii, Brazylii i Tajlandii, trzęsień ziemi w Nowej Zelandii i Turcji, burze w Stanach Zjednoczonych pochłaniające miliardowe odszkodowania i niszczycielskie tsunami w Japonii), po których niektóre przedsiębiorstwa wciąż jeszcze w pełni nie odzyskały równowagi.

Pomimo ogólnego wzrostu zaufania jakie wykazały firmy w zakresie procesów backupu i odzyskiwania danych po awarii, dane wynikające z badania prawie 6000 małych i średnich przedsiębiorstw z 18 krajów pokazują, że:

  • Budżety nie zmieniają się: firmy rok w rok wydają tyle samo na backup i DR (10% wydatków IT).
  • Blisko połowa (47%) obecnie odczuwa brak wsparcia ze strony kadry kierowniczej do operacji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych.
  • Nieustający wzrost danych: typowe firma z sektora MSP każdego roku tworzy prawie 40TB nowych danych.
  • Błądzić jest rzeczą ludzką: 60% badanych jako najczęstszą przyczynę przestojów systemu podaje błąd człowieka.
  • Koszt awarii: średni czas przestoju systemu trwa 2,2 dnia a na skutek strat w produktywności co roku kosztuje każdą firmę USD$ 366 363.

Zarządzenie hybrydowymi środowiskami fizycznym, wirtualnym i typu 'cloud' stanowi największe wyzwanie.

Zdecydowana większość (70%) badanych managerów IT przyznaje, że drugi rok z rzędu największym dla nich wyzwaniem w środowisku hybrydowym jest przenoszenie danych pomiędzy środowiskiem fizycznym, wirtualnym i typu 'cloud'. Jednak jak pokazują wyniki badania, większość firm nadal nie ma skonsolidowanych narzędzi do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii by sprostać temu wyzwaniu. Większość opiera się na wielu narzędziach, używając trzech lub więcej różnych rozwiązań do ochrony swoich danych. Ponad połowa (53%) używa oddzielnych rozwiązań dla środowisk fizycznych i wirtualnych.

Niemcy liderem, Francja i Włochy znów daleko w tyle

Podobnie jak w roku ubiegłym, Niemcy i Holandia zajęły najwyższe pozycje w Indeksie. Wśród niemieckich firm poziom zaufania do operacji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii, w 2011 roku wzrósł o 21%. Holenderskie firmy wykazały o 25% wyższy poziom pewności, że posiadają odpowiednie zasoby oraz były o 30% bardziej pewne, że dysponują odpowiednimi technologiami do backupu i DR.

Japonia i Hongkong utrzymały swoją trzecią i czwartą pozycję w Indeksie ale tuż za nimi uplasowała się Szwajcaria, Szwecja i Norwegia. W tej grupie firmy z Japonii wykazały najwyższy poziom zaufania do swoich operacji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, a blisko jedna trzecia (31%) firm z Hongkongutwierdzi, że nie ma wsparcia kadry zarządzającej w zakresie strategii backup i DR (wzrost o 35% w porównaniu do roku 2010). Firmy w Norwegii i Szwecji mają więcej pewności odnośnie wsparcia ze strony zarządu (odpowiednio 28% i 22%) oraz są bardziej pewne, że posiadają odpowiednie zasoby (33% i 42%) i technologie (12% i 23%).

Indie, które po raz pierwszy wzięły udział w badaniu Acronis Global Disaster Recovery Index, znalazły się na dziewiątej pozycji z wynikiem 1.22. Jest to wyższy wynik niż odnotowały wszystkie anglojęzyczne państwa uwzględnione w badaniu (Wielka Brytania, USA i Australia).

Pomimo, że Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia już drugi rok z rzędu uzyskały w Indeksie wynik poniżej średniej, w każdym z tych trzech państw odnotowano wzrost poziomu zaufania. Mimo, iż wyniki uzyskane w Australii są najniższe w tej grupie, to poziom zaufania firm w 2011 roku wzrósł ponad dwukrotnie (136%). Firmy z Australii są o 36% bardziej pewne, że w przypadku awarii ich operacje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych nie zawiodą. Wśród przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych poziom zaufania wzrósł dwukrotnie bardziej niż w Wielkiej Brytanii (35% vs. 17%).

Firmy w Chinach wykazały bardzo niski poziom zaufania, niemniej jednak w niektórych obszarach Chińczycy są dość pewni siebie. 36% badanych uważa, że ich procesy tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych są dobrze zarządzane, a 46% twierdzi, że posiadają niezbędną do tego, wykwalifikowaną kadrę.

Włochy i Francja, które w poprzednim badaniu zajęły ostatnie pozycje w Indeksie, w 2011 roku znalazły się na przedostatniej pozycji, ustępując jedynie Rosji i Brazylii (państwom, które nie brały udziału w badaniu w 2010 roku). Wykazały najniższy poziom zaufania do swoich procesów tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, głównie z powodu niskiego wsparcia ze strony zarządu, zbyt małych zasobów oraz najniższego poziomu praktyk i procesów. Podobne wyniki uzyskały Rosja i Brazylia, które znalazły się na samym końcu Indeksu i mają jeszcze dużo do zrobienia aby usprawnić swoje strategie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii.

Ranking Acronis Global Disaster Recovery Index

Aby utworzyć Indeks, każde z badanych państw zostało uplasowane w rankingu w oparciu o średnią uzyskaną z odpowiedzi na 11 pytań z zakresu zaufania do tworzenia kopii zapasowych i gotowości do odzyskiwania danych po awarii oraz możliwości i praktyk w tym zakresie. Pytania dotyczyły technologii, zasobów, procedur i wsparcia ze strony zarządu.

Badanie zostało przeprowadzone przez Ponemon Institute wśród 18 państw, we wrześniu i październiku 2011 roku. W badaniu wzięło udział ponad 6000 praktyków IT z małych i średnich firm, zatrudniających nie więcej niż 1000 pracowników. W tym roku w badaniu pojawiło się 5 dodatkowych państw, które nie brały udziału w badaniu w 2010 roku (Arabia Saudyjska, Brazylia, Chiny, Indie i Rosja).