Case study: Wirtualizacja w Centrum Nauki Kopernik

Case study: Wirtualizacja w Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik to instytucja kultury, której misją jest wspomaganie samodzielnego poznawania świata, uczenia się oraz inspirowanie dialogu społecznego na temat nauki. Jest to wspólna inicjatywa Miasta Stołecznego Warszawy, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W Centrum Nauki Kopernik znajdują się setki interaktywnych urządzeń, na których zwiedzający mogą przeprowadzać doświadczenia wyjaśniające, jak funkcjonuje otaczający nas świat. Można tu również dotykać eksponatów i samodzielnie wykonywać na nich różne eksperymenty, a także zapoznać się z prezentowanymi rozwiązaniami technologicznymi, nad którymi naukowcy dopiero pracują. Tego rodzaju działalność sprawia, że nowoczesne technologie odgrywają w tej instytucji bardzo dużą rolę.

Sytuacja

Sfera IT Centrum Nauki Kopernik funkcjonowała dotąd na jednym małym i niezbyt wydajnym serwerze, który był zbyt mały na realizację potrzeb tego typu działalności. Powodowało to częste przestoje w pracy i spowalniało czas reakcji na potrzeby biznesowe, borykano się także z niską elastycznością wykorzystywanych aplikacji. Realne było również zagrożenie utraty danych.

Rozwiązanie

Założeniem projektu był wybór rozwiązania o niskim koszcie użytkowania przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dostępności do systemu. Wszyscy byli zgodni, że w dzisiejszych czasach trudno zrealizować jedno i drugie bez zastosowania technologii wirtualizacji. Poszukiwano więc platformy informatycznej oraz oprogramowania, których zadaniem byłaby wirtualizacja środowiska IT i tym samym umożliwienie bardziej wydajnej pracy.

Dla Centrum Nauki Kopernik ważne było, aby rozwiązanie to charakteryzowało się dużą dynamiką, elastycznie dostosowującą się do zmieniających się potrzeb instytucji. Równie istotne było tez to, aby było ono wysoce skalowalne, co w kolejnych latach pozwoliłoby na dalszy rozwój biznesu i poszerzanie możliwości obszaru IT. Instytucja chciała móc bardziej wpływać na niezawodność świadczonych usług i mieć pewną elastyczność w tworzeniu nowych usług. Oczekiwano też, że nowe technologie pomogą szybko reagować na problemy techniczne.

W tej sytuacji zdecydowano się użyć narzędzi Microsoft, co wkrótce przyniosło odczuwalne korzyści. Skorzystano z dwóch serwerów Microsoft Windows Server 2008 R2, wykorzystano także system wirtualizacji Hyper-V i Cluster Services oraz narzędzia System Center.

Korzyści

 • szybkie uruchamianie nowych usług bez dodatkowego inwestowania w infrastrukturę informatyczną
 • stabilna praca bez przerw spowodowanych awarią serwerów
 • większe bezpieczeństwo danych
 • natychmiastowe reagowanie na pojawiające się problemy dzięki aplikacji Help Desk
 • wysoka jakość usług świadczonych dla zwiedzających Centrum

Opinie klienta i wykonawcy

Marek Pęczkowski, kierownik IT w Centrum Nauki Kopernik: “Hyper-V i Cluster Services, z których korzystamy, to bardzo elastyczne i bardzo bezpieczne rozwiązanie. Mamy dzięki niemu możliwość rozbudowy infrastruktury IT, na czym bardzo nam zależało. Na spokojny rozwój pozwala nam wysoka skalowalność produktów Microsoft. Operacje związane z rozbudową infrastruktury są teraz całkiem przyjemnym zajęciem, które nie angażuje wielu jednorazowych zasobów finansowych i osobowych, a także czasu.”

Grzegorz Stachowicz, przedstawiciel firmy Qumak-Sekom SA, która zrealizowała projekt: “Wdrożenie systemu musiało odbyć się tak, aby nie zakłócić pracy w Centrum. Nie było to łatwe, bo stawialiśmy przecież od podstaw nową infrastrukturę IT. Musieliśmy dokonać migracji zasobów ze starego serwera do nowego. Wiązało się to z tzw. pracą na żywym organizmie i musiało być przeprowadzone bez przerywania pracy naszego klienta. Udało się to jednak zrealizować bez kłopotów.”

Podsumowanie

Klient: Centrum Nauki Kopernik

Wykonawca: Qumak-Sekom SA

Zastosowane technologie:

 • Microsoft Windows Server 2008 R2 x 2,
 • Hyper-V i Cluster Services.

W środowisku wirtualnym uruchomiono:

 • Microsoft SharePoint,
 • Microsoft Exchange,
 • Microsoft SQL Server,
 • Microsoft System Center Operations Manager,
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager,
 • Microsoft Windows Server Update Services,
 • kontrolery domeny Active Directory.

Case study powstało przy współpracy firmy Microsoft.