Już jest! Nowy AutoCAD 2013!

Po raz pierwszy najnowsze wersje łączą się bezpośrednio z AutoCAD WS oraz innymi usługami Autodesk opartymi o przetwarzanie w chmurze, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich projektów i współdzielić je niezależnie od miejsca pracy.
Już jest! Nowy AutoCAD 2013!
Inżynierowie, do boju!

Inżynierowie, do boju!

Najnowszy AutoCAD 2013, wyposażony w nowe, potężne narzędzia do projektowania 3D, umożliwia architektom, inżynierom i innym profesjonalnym projektantom efektywniejsze wykorzystanie pomysłów projektowych, sprawne sporządzanie dokumentacji i bezproblemowe wykonywanie zadań projektowych. AutoCAD 2013 zapewnia użytkownikom większą elastyczność dzięki dostosowaniu oprogramowania do potrzeb branżowych oraz usprawnieniu procesu projektowego – od fazy koncepcji po etap końcowy.

“Staramy się pomagać klientom, niezależnie od wielkości firmy i branży, w urzeczywistnianiu innowacyjnych koncepcji” – mówi Amy Bunszel, wiceprezes AutoCAD Products, Autodesk. “Nasi klienci stają przed nowymi wyzwaniami, a my staramy się zapewnić im funkcjonalność i elastyczność, których potrzebują, aby móc sprostać tym wyzwaniom ze zwiększoną efektywnością”.

Co nowego w programie AutoCAD LT 2013?

AutoCAD LT 2013 – Oprogramowanie do kreślenia i projektowania umożliwia sporządzanie dokumentacji 2D, usprawnia współpracę i zwiększa wydajność pracy. Twórcy AutoCAD LT 2013 postawili na jego prostotę i wydajność:

  • Możliwość połączenia z usługami opartymi o przetwarzanie w chmurze. Dzięki nowemu narzędziu: Open On Mobile and Collaborate Now – na wyciągnięcie ręki jest teraz również AutoCAD WS.
  • Zaktualizowany format plików AutoCAD 2013 łączy technologię i większą wydajność oprogramowania.
  • Udoskonalenia w zakresie szyków zespolonych, w tym kontekstowa karta wstążki -w trakcie tworzenia szyku usprawnia i ułatwia tworzenie obiektów w układzie. Za pomocą szyków po ścieżkach można określić czy zachować stałą liczbę obiektów, czy dostosować ją automatycznie na podstawie długości ścieżki i rozmieszczenia elementów.
  • Udoskonalenia wiersza polecenia, w tym więcej funkcji i opcji konfiguracyjnych. Można je umieścić w górnej lub dolnej części ekranu albo jako transparentny element na oknie rysunku. Łatwiejsze jest również wyświetlanie i przeglądanie historii poleceń oraz podgląd aktywnych opcji poleceń, klikając je w wierszu polecenia.

Co nowego w AutoCAD 2013?

AutoCAD 2013 zawiera nowe, potężne narzędzia agregacji danych projektowych, łączności z chmurą oraz sprawnego projektowania i sporządzania dokumentacji. Możliwe jest też bezpośrednie połączenie z innymi usługami Autodesk opartymi o przetwarzanie w chmurze i współpraca przy projektach praktycznie z każdego miejsca.

Użytkownicy AutoCAD 2013 mogą pobrać i zainstalować setki aplikacji z Autodesk Exchange Apps, a tym samym ułatwić sobie dostosowanie programu AutoCAD do własnych potrzeb.

  • Przyspieszenie tworzenia dokumentacji i prędkość projektów od fazy koncepcji po ukończenie projektu, za pomocą narzędzi, takich jak widoki przekroju i szczegółów, nowoczesne szablony użytkownika. Minimalizując liczbę powtarzalnych zadań i przyspieszając procesy robocze, użytkownicy mogą importować modele 3D bezpośrednio do programu AutoCAD i natychmiastowo tworzyć inteligentne rzuty (plany) 2D.
  • Bezproblemowe połączenie zcałym procesem roboczym poprzez agregację modeli z różnych formatów plików do programu AutoCAD. Użytkownicy mogą teraz uzyskiwać dostęp do swoich plików i zapisywać je w chmurze z poziomu własnego oprogramowania. Możliwość importowania i agregowania modeli 3D, łączenia się z mediami społecznościowymi i monitorowania projektów z poziomu urządzeń przenośnych przyczynią się do usprawnienia współpracy między członkami zespołu projektowego.
  • Łatwa personalizacja programu AutoCAD poprzez usługę AutoCAD Apps w serwisie Autodesk Exchange; personalizacja i obsługa synchronizacji plików; uproszczone narzędzia migracji.
  • Możliwość wykorzystania pomysłów projektowych 2D i 3D dzięki nowym potężnym funkcjom, takim jak wolny projekt 3D, kontekstowa funkcja naciskania i przeciągania, wyciągnięcie krzywej powierzchni i integracja z programem Autodesk Inventor Fusion. Te intuicyjne narzędzia umożliwiają wizualizację i urzeczywistnianie pomysłów.

Szczegóły i opcje dotyczące zakupu są dostępne w witrynie www.autodesk.pl.