Microsoft najlepszym miejscem pracy 2012 w branży IT

Podczas uroczystej Gali Najlepszych Miejsc Pracy 2012 ogłoszono wyniki czwartej edycji badania Great Place to Work Institute Polska. Firma Microsoft zajęła drugie miejsce w kategorii pracodawców zatrudniających do 500 osób. W finałowym zestawieniu Microsoft stanął na podium wraz z Novo Nordisk Pharma (miejsce pierwsze) oraz Bristol-Myers Squibb w Polsce (miejsce trzecie). Rok temu firma z Redmond zdobyła pierwsze miejsce badania Great Place to Work Institute Polska oraz także pierwsze miejsce w zestawieniu światowym.
Microsoft najlepszym miejscem pracy 2012 w branży IT
Oto najlepsze miejsce pracy w IT w tym roku

Oto najlepsze miejsce pracy w IT w tym roku

Badanie Great Place To Work Institute Polska ma ponad dwudziestoletnią historię i obecnie jest realizowane w 45 krajach świata. Corocznie uczestniczy w nim 5500 przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 10 milionów pracowników. W tym roku po raz trzeci badanie zostało przeprowadzone w Polsce.

W tegorocznej edycji wyróżniono 17 firm zatrudniających ogółem około 12 tysięcy pracowników. Przebadano 33 firmy, które łącznie zatrudniają ponad 59 tysięcy osób. Badanie składa się z dwóch etapów. Pierwszy to Trust Index, czyli ankieta, w której każdy pracownik ma możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące szacunku, uczciwości, wiarygodności i koleżeństwa w swoim środowisku pracy. Drugim etapem badania jest Culture Audit. Jest to badanie, które pozwala uzyskać lepsze rozumienie kultury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. Na pytania instytutu na tym etapie odpowiadają działy HR.

Przekroczenie minimalnego progu wyników Trust Index, który został wyznaczony na poziomie 60% oraz pozytywna ocena kultury organizacyjnej i stosowanych praktyk HR są podstawową do uzyskania wyróżnienia Instytutu Great Place To Work.